25 Δεκ 2008

Η Καλή Χρονιά από την αρχή φαίνεται.

Ο μαραθώνιος τελείωσε. H υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της ΣΣΕ στον δημόσιο τομέα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, και αντίγραφο κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, στις 24 Δεκεμβρίου. Η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσουν να καταβάλουν την αύξηση με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Τα χρήματα έρχονται….

καλή χρονιά

Σπύρος Χατζάρας.

18 Δεκ 2008

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ. ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ & Γ. ΓΑΤΟΣ

15 Δεκεμβρίου 2008

Προς : ΔΣ ΕΣΗΕΑ

Κοιν: Εκπροσώπους του κλάδου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Νοέμβριος 2008

Συνάδελφοι,

Σας υποβάλλουμε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα θέματα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ κατά τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του και της συμμετοχής μας στο Δ.Σ. (η οποία υπενθυμίζουμε ότι τελεί υπό την αίρεση δικών σας αποφάσεων όπως και των υπολοίπων Ενώσεων Συντακτών, καθώς έχουμε, ήδη από 13/10/08 θέσει στη διάθεσή του κλάδου τις παραιτήσεις μας).
Με βάση τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία τα οποία ζητήσαμε να μας γνωστοποιηθούν, τις εισηγήσεις στο Δ.Σ. καθώς και από την εφαρμογή του νόμου, προκύπτουν θέματα για τα οποία κρίνουμε απαραίτητη την ενημέρωσή σας. Για ορισμένα από αυτά χρειάζονται συλλογικές αποφάσεις και παρεμβάσεις ενώ για άλλα υπουργικές αποφάσεις ή και νομοθετικές ρυθμίσεις.
Αυτονόητο είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα παραμένουμε στο Δ.Σ. του Ταμείου, θα σας ενημερώνουμε τακτικά για όλα τα θέματα του κλάδου και θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε, επιπλέον, πληροφορία ή διευκρίνιση.

Θέμα 1 ον : Τα έσοδα από το αγγελιόσημο, σε συνάρτηση με τις οφειλές από τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Παρά τις όποιες παραλείψεις ή ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων του ΤΣΠΕΑΘ και των υπολοίπων Ταμείων, αν υπάρχουν, διαπιστώνεται ότι οι κλάδοι – πρώην ταμεία του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή, υποσκάπτεται, από την ασυνέπεια καταβολής του αγγελιοσήμου καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι οφειλές από το αγγελιόσημο ανέρχονταν στις 30/9/08 σε 26.209.578,95 ευρώ και οι απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών σε 10.370.046,13 ευρώ.

Η εισφοροαποφυγή και η εισφοροδιαφυγή ενδέχεται να αυξηθούν μέσα στο 2009, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα του Ταμείου, λόγω της αναμενόμενης επέκτασης (ή και της επίκλησης) της πιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, του περιορισμού της διαφημιστικής δαπάνης κ.α. Πρόσθετη απώλεια εσόδων θα προκύψει και από την τυχόν παρακράτηση (από την 1/1/2009) του 10% του συνολικού εσόδου από το αγγελιόσημο υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) που, παρά την αντίθεση όλων μας, επιβάλλει ο νέος ασφαλιστικός νόμος (άρθρο 149). Η σχετική απόφαση για παρακράτηση του 10% παραμένει προς το παρόν παγωμένη.
Με αυτά τα δεδομένα και πέρα από την προωθούμενη από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ επιβολή προστίμων στους υπόχρεους και τη διεκδίκηση της καταβολής των οφειλών, προτείνουμε:
- Να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τη βεβαίωση και την είσπραξη τόσο του αγγελιοσήμου όσο και των ασφαλιστικών εισφορών (το έχουμε ήδη ζητήσει από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ). Παράλληλα, να ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι για να εξακριβωθεί αν τα ποσά που βεβαιώνονται είναι τα πραγματικά και πόσα από αυτά αποδίδονται (τη διαδικασία βεβαίωσης των οικονομικών υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης διεκπεραιώνει, με απόφαση της προηγούμενης διοίκησης, η ιδιωτική εταιρία ΕΠΑΦΟΣ η οποία εκπαιδεύει, παράλληλα, υπαλλήλους του Ταμείου που θα αναλάβουν, στη συνέχεια, το σχετικό έργο).
- Να «παγώσει» λόγω των ειδικών συνθηκών και της αναμενόμενης κρίσης, η εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου για την παρακράτηση του 10%.
- Να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλλει την παρακράτηση ποσοστού του αγγελιοσήμουστις διαφημιστικές καταχωρήσεις στις ιστοσελίδες.
Σχετική ρύθμιση δεν έχει γίνει, παρά τις προσπάθειες της ΕΣΗΕΑ τα τελευταία χρόνια.

Θέμα 2 ον : Οι παροχές υγείας μετά την ενοποίηση (δεν αφορά τον ΕΔΟΕΑΠ αλλά τους κλάδους υγείας των ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ και ΤΑΤΤΑ).

Αν εφαρμοστεί ως έχει ο νέος νόμος, θα υπάρξει εξίσωση παροχών προς τα κάτω (το άρθρο 39 προβλέπει ότι «οι τομείς υγείας διέπονται από τα προβλεπόμενα στο κανονισμό παροχών του ΤΣΕΥΠ»).
Για το συγκεκριμένο μέτρο, ύστερα από ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ, το Δ.Σ. έστειλε επιστολή στο υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να «διορθωθεί» η σχετική διάταξη του νόμου. Επίσης το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει στην προβλεπόμενη, από το νόμο, αναθεώρηση των συμβάσεων των πιο πάνω κλάδων με ιατρούς, θεραπευτήρια, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακοποιούς κ.α.

Θέμα 3 ον : Η μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών των ενοποιημένων Ταμείων

Έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. πρόταση για τη μίσθωση γειτονικού προς το κτίριο του ΤΣΠΕΑΘ κτιρίου για τη στέγαση όλων των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που σήμερα είναι διασκορπισμένες στα κτίρια ιδιοκτησίας των άλλων κλάδων. Οριστική απόφαση για τη μίσθωση αυτή δεν έχει, ακόμη, ληφθεί ενώ έχουμε ζητήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συστέγαση των υπηρεσιών, να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και, παράλληλα, να αξιοποιηθούν τα άλλα κτίρια ώστε να μην προκύψει αύξηση δαπανών.

Θέμα 4 ο: Η αύξηση των παροχών προς τους άνεργους, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Υποστηρίζουμε τη βελτίωση - αύξηση των σχετικών επιδομάτων με δεδομένα αφενός την καλή οικονομική κατάσταση του κλάδου μας (ΤΣΠΕΑΘ) και αφετέρου τις αναλογιστικές μελέτες που έγιναν με πρωτοβουλία της προηγούμενης διοίκησης του Ταμείου (όπως διαπιστώσαμε το απελθόν Δ.Σ. παρήγγειλε τη διεξαγωγή 2 χωριστών μελετών που θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα από το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ). Για τους άλλους κλάδους, αντίστοιχες αυξήσεις θεωρούμε πως πρέπει να δοθούν εφόσον υπάρξουν ανάλογες μελέτες.
Ήδη, πάντως, εγκρίθηκε ένα πρόσθετο μηνιαίο επίδομα για τους ανέργους του ΤΣΠΕΑΘ, καθώς επίσης και έξτρα αύξηση – πέραν της εισοδηματικής πολιτικής – 50€ για τους συνταξιούχους όλων των κλάδων.

Θέμα 5 ο: Ενιαίες επιτροπές για την κρίση αναπηρίας

Με απόφαση του Δ.Σ. και σε εφαρμογή του άρθρου 39 του ασφαλιστικού νόμου προωθείται η συγκρότηση Ενιαίων Επιτροπών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) για την κρίση περιπτώσεων αναπηρίας. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο του ΤΣΠΕΑΘ, για περιπτώσεις αναπηρίας, εξετάζονταν στο ΙΚΑ στο οποίο παραμένει, προς το παρόν, η αρμοδιότητα για τη δευτεροβάθμια κρίση.
Τα μέλη του Δ.Σ. και μέλη της ΕΣΗΕΑ
Γιώργος Στεφανής Γιώργος Γάτος
ΥΓ 1 . Επειδή δεν υπάρχουν στο ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων, για τους γνωστούς λόγους, αν δεν σας δημιουργούμε πρόβλημα, καλό θα είναι να το διαβιβάσετε, με τα μέσα που διαθέτετε ή να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
ΥΓ 2 . Σας επισυνάπτουμε την επιστολή προς το Υπουργείο για την αναβάθμιση των παροχών υγείας των πρώην ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008
Τ . Κ . 11743 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-9212727
Ρ ΑΧ : 210-9241332
Πληροφορίες : εσωτ . 111
Αρ. πρωτ.: Προς: Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας Διεύθυνση Ασφάλειας, Ασθένειας και Μητρότητας
Κοιν.: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κ. Μαμωνά
Θέμα: «Εφαρμογή Καταστατικών Διατάξεων Κλάδου Υγείας Α" Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παρογών (πρώην ΤΣΕΥΠ ΑΘ.)» Σγετ.: ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αριθμ. πρωτ. 26363/31-10-08.
Στη συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με οποίο σας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με αριθμ. 3/22-10-2008, παρακαλούμε όπως αφού λάβετε υπόψη σας την παράγραφο 3 αυτού, επανεξετάσετε την εφαρμογή των Καταστατικών Διατάξεων του Κλάδου Υγείας της Δ' Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών (πρώην ΤΣΕΥΠ ΑΘ.) και εγκρίνοντας μεριμνήσετε για την αναβάθμιση των προβλεπομένων παροχών υγείας του Ενιαίου πλέον Ταμείου, στο επίπεδο των προβλεπομένων παροχών που εδικαιούντο οι ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία (ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ) και των οποίων οι παροχές αυτές υποβαθμίστηκαν από 1-10-2008.
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το σχετικό και το υπ' αριθμ. 3/22-10-2008 απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Πήχας

ΕΣΗΕΑ- ΔΟ.Δημοσιογράφων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΔΟΔ ΑΪΝΤΑΝ ΓΟΥΑΪΤ

12 Δεκεμβρίου 2008
Συνάντηση με το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ είχε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) Άϊνταν Γουάιτ και ο Νίκος Μεγγρέλης-Μέλος της Ε.Ε. της ΔΟΔ.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Συνόδου για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.
Η Παγκόσμια Σύνοδος, όπως είναι γνωστό, τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα με απόλυτη επιτυχία.
Στη συνάντηση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με τους εκπροσώπους της ΔΟΔ επισημάνθηκε ότι η ενημέρωση και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, που κλιμακώνονται επικίνδυνα, προκαλώντας κοινωνική αναταραχή.
Το εκρηκτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς, αλλά και τα τελευταία γεγονότα στη χώρα επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα της ενημέρωσης, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων στην υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι η έγκυρη ενημέρωση αποτελεί συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.
Αποτελεί πάγια θέση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι και η ΕΣΗΕΑ, ό,τι: «Δεν υπάρχει ελευθερία του Τύπου όπου υπάρχει φτώχεια, διαφθορά και φόβος».
Ο Αϊνταν Γουάιτ πρότεινε στην ΕΣΗΕΑ να συνδιοργανώσουν τον Δεκέμβριο του 2009 μαζί με την ΔΟΔ και την Ενωση Συντακτών Δανίας Παγκόσμια Διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές και τη μη εφαρμογή των συμφωνιών του Κιότο από ορισμένες χώρες.
Πρότεινε επίσης να υπάρξει ελληνική έκδοση από το Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ του βιβλίου της ΔΟΔ «Να σας πω την αλήθεια», το οποίο περιέχει ζητήματα και κανόνες που αφορούν τη δημοσιογραφική και επαγγελματική ηθική και το οποίο θα συμπληρωθεί με ειδικό κεφάλαιο από την ΕΣΗΕΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"


Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

12 Δεκεμβρίου 2008

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει οργή και αγανάκτηση για τη χθεσινή επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων εναντίον των γραφείων και των εγκαταστάσεων της ιστορικής εφημερίδας «Μακεδονία» και ζητεί μαζί με την ΕΣΗΕΜΘ και όλες τις Ενώσεις του Κλάδου οι αρμόδιες αρχές να ασκήσουν επιτέλους το καθήκον τους και να προστατεύουν τον δημοσιογραφικό κόσμο από παρόμοιες ενέργειες, που στρέφονται εναντίον της ελευθερίας του Τύπου.
Οι κάθε είδους βαρβαρότητες, που αποβλέπουν στον εκφοβισμό και στον περιορισμό του Τύπου, αλλά και η στοχοποίηση δημοσιογράφων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μένουν αναπάντητες και οι δράστες πρέπει να απομονωθούν.

Οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές που όλοι καταδικάζουμε, δεν αποτελούν έκφραση πολιτικής.

Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των πολιτών και της νέας γενιάς, που βγήκαν με απόγνωση στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν απέναντι σε μια καταιγίδα αυταρχισμού, ανεργίας και χαμένων ευκαιριών, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και συμψηφισμού εκείνων, που θέλουν να εμφανίζονται ως αντιμέτωποι της εξουσίας, χωρίς όρια και επιλέγουν τη βία για επιχείρημα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σημείωση.Η ΠΟΕΣΥ αλλά και η ΕΣΗΕΜΘ δεν έχουν κάνει ακόμα δήλωση καταδίκης της επίθεσης που στράφεται κατά της Ελευθερίας του λόγου και κατα της Ελευθεροτυπίας.
12 Δεκ 2008

Νέες Ιδέες Αναδιοργάνωσης

«Έχουμε προτείνει να τεθούν τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, υπό το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας, και όχι υπό το Υπουργείο Τύπου. Δεν είναι για μας χώρος προπαγάνδας, αλλά χώρος παιδείας και πολιτισμού. Να δούμε - και επ΄ αυτού περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις - όλη αυτή τη νέα κουλτούρα, το νέο πολιτισμό συνεργασίας μέσα από το Διαδίκτυο, που θα μπορέσει να είναι ένας βασικός άξονας, μια βασική πρακτική δημοκρατικής λειτουργίας των κυβερνήσεων, να αξιοποιήσουμε δηλαδή τη δυνατότητα της συμμετοχικής δημοκρατίας, μέσα από το Διαδίκτυο, για να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες, ως χώρες και ως πλανήτης».
Ομιλία κ.Γιώργου Α. Παπανδρέου στο συνέδριο του Global Forum of Media Development με θέμα "Ποιοτική Ενημέρωση για όλους"
10.12.2008


Απορία1: Υπουργείο Τύπου; Ποιο υπουργείο Τύπου;
Απορία 2. Η ΕΡΤ και το ΑΠΕ δεν είναι Ανώνυμες Εταιρίες ;


Σχόλιο: Πρόκειται σαφώς για γραφειοκρατική εκδοχή του «εκσυγχρονισμού».
Το εμπόδιο για την παραγωγή και εφαρμογή Πολιτικής Μέσων Ενημέρωσης, δεν είναι η έλλειψη πολιτικών αποφάσεων, και οι Γενικές Διευθύνσεις που επιλέγονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά η μορφή οργάνωσης της εποπτείας. Αυτό μας «κόβει τα πόδια». Μόλις βρεθεί η σωστή γραφειοκρατική δομή, θα επιλυθούν αυτόματα τα ζητήματα, της χειραγώγησης της ενημέρωσης, της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, της προώθησης των ημετέρων, και των άλλων προβλημάτων που προκαλεί η εσφαλμένη γραφειοκρατική δομή.

(H ΕΡΤ θα υπαχθεί στο υπουργείο Παιδείας, και θα μετατραπεί σε φροντιστήριο, για να μάθουν τα παιδιά επιτέλους την ελληνική γλώσσα !!. Η άλλη μισή , η ΕΡΤ-2, θα υπαχθεί στο υπουργείο Πολιτισμού, για να μεταδίδει πολιτιστικά προγράμματα, που τώρα, της το απαγορεύει το σημερινό καθεστώς, και η ΕΡΤ-3 θα υπαχθεί στο Μακεδονίας-Θράκης, για να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα των καταπιεσμένων μειονοτήτων; Το ΑΠΕ θα εκδίδει τα δελτία τύπου της Λυρικής. Την διεύθυνση της ΕΡΤ ,θα αναλάβει η κυρία Ρεπούση για να εποπτεύει η ίδια στην εφαρμογή του ταχύρρυθμου προγράμματος εκμάθησης της ιστορίας του συνωστισμού , που παρήγαγε το ίδρυμα «ανοιχτή κοινωνία», και της ΕΡΤ-2 συλλογικά οι Βαλιανάτος & Company). Ο πολιτισμός θα θριαμβεύσει. Και η ανοησία επίσης.
Εμείς, οι εργαζόμενοι στις γενικές γραμματείες, θα τοποθετηθούμε σε προσωποπαγείς θέσεις στα υπουργεία, όπως είχαν κανονίσει οι φιλάνθρωποι εκσυγχρονιστές για τα δημοτικά ραδιόφωνα.


Σπύρος Χατζάρας
ΥΓ. Επειδή ερωτήθημεν για τις δικές μας σκέψεις..

11 Δεκ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος εκφράζει για μια ακόμη φορά, την οργή και την αγανάκτησή του για το φόνο του 15χρονου μαθητή, καταδικάζει την κρατική βία, την τρομοκρατία, αλλά και την ανάλγητη αντικοινωνική και αντιλαϊκή πολιτική, στην οποία επιμένει η κυβέρνηση, που με πρόφαση τη διεθνή κρίση παραδίδει εργαζομένους, συνταξιούχους και τη νέα γενιά, τα δικαιώματα και τα όνειρά τους, βορά στην οικονομική ολιγαρχία και τις Τράπεζες.

Οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι επιμένουν στην αντίθεσή τους, στις νεοφιλελεύθερες επιλογές, στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στην επέλαση σε βάρος των κοινωνικών κατακτήσεων, των πόρων και των αποθεματικών των Ταμείων.

Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των πολιτών και της νέας γενιάς, που βγήκαν με απόγνωση στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν απέναντι σε μια καταιγίδα αυταρχισμού, ανεργίας και χαμένων ευκαιριών, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και συμψηφισμού, ούτε άλλοθι κάποιων, που θέλουν να εμφανίζονται ως αντιμέτωποι της εξουσίας, χωρίς όρια και θεωρούν ότι η βία μπορεί να αποτελεί επιχείρημα.

Οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές που όλοι καταδικάζουμε, δεν αποτελούν έκφραση πολιτικής. Πολύ περισσότερο δεν είναι πολιτική ο αυταρχισμός, που κυβέρνηση και δυνάμεις καταστολής, με πρόσχημα ακραίες συμπεριφορές επιχειρούν να επιβάλλουν.

Όπως δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επιτρέψουμε τις πολιτικές λιτότητας και την κρίση να την πληρώσει ο κόσμος της εργασίας, με την ίδια αποφασιστικότητα οφείλουμε να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι τα δικαιώματά μας είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να σταματήσει επιτέλους η στοχοποίηση δημοσιογράφων, που καταγγέλλουν τη βία απ’ όπου και αν προέρχεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης οφείλει για μια ακόμη φορά να επισημάνει ότι ο δημοσιογραφικός κλάδος δεν μπορεί και δεν πρέπει να εμπλέκεται σε επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια.

Στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ασχολήθηκε, κατά πλειοψηφία, προ ημερησίας διατάξεως, με τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις καταδικάζοντας την εγκληματική στάση των οργάνων καταστολής, αλλά και τους βανδαλισμούς, που μετέτρεψαν την Αθήνα και άλλες πόλεις σε πεδία λεηλασίας.

Αναφορικά με καταγγελίες και επισημάνσεις για τον τρόπο μετάδοσης γεγονότων, από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τονίστηκε η υποχρέωση όλων για τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.Υπογραμμίσθηκε και πάλι ότι επιτέλους πρέπει, με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις, ο δημοσιογραφικός κόσμος να αντιληφθεί τη δύναμή του και να αρχίσει μια συστηματική αντεπίθεση για βελτίωση της ενημέρωσης, ταυτόχρονα με την εφαρμογή των ΣΣΕ και του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Ηθικής.

Αυτό όμως δεν το διασφαλίζουν ούτε τρομονόμοι ούτε άλλες αυταρχικές διατάξεις, που στην ουσία περιορίζουν ατομικά δικαιώματα και την προσωπική ελευθερία, κρατώντας σε μόνιμη ομηρία την ελευθερία της έκφρασης.Ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαριστεί επιτέλους το θολό ιδιοκτησιακό τοπίο των ΜΜΕ και να αντιμετωπιστεί αυστηρά η άναρχη λειτουργία τους, επειδή είναι πλέον απροκάλυπτη η παρέμβαση κέντρων εξουσίας και δικτύων ενημέρωσης στη χειραγώγηση φορέων της Πολιτικής, των Πολιτών και στην πλήρη υποταγή της Ενημέρωσης, με στόχο το μοίρασμα του πλούτου και τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων.

Απαιτείται να υπάρξει και στα ΜΜΕ κατοχύρωση των θέσεων εργασίας με πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ, αλλά και διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, με προάσπιση του δικαιώματος άρνησης του δημοσιογράφου, να γράψει ή να πει αυτά που του υπαγορεύουν για να εξυπηρετηθεί η εξουσία και η διαπλοκή. Οποιαδήποτε απόλυση ή βλαπτική μεταβολή για παρόμοια άρνηση θα βρίσκει σύσσωμο τον δημοσιογραφικό κλάδο αλληλέγγυο και με τους συναδέλφους (συντάκτες ή φωτοειδησεογράφους εφημερίδων), που είναι υπό διωγμόν.

Στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε ακόμη:- Τη συγκρότηση Επιτροπών (από μέλη του Δ.Σ. και του Μικτού Συμβουλίου) για τον έλεγχο σε όλα τα ΜΜΕ των συνθηκών εργασίας, εφαρμογής των ΣΣΕ και διερεύνηση των καταγγελιών για αυθαιρεσίες των διευθυντικών δικαιωμάτων σε βάρος των συντακτικών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. - Την κήρυξη 48ωρης απεργίας στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» (από αύριο Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου στις 8 π.μ. έως το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου στις 8 π.μ.) λόγω της συνεχιζόμενης εργοδοτικής αυθαιρεσίας που επιμένει στη μη καταβολή των δεδουλευμένων των συναδέλφων.- Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκκαθάριση του Μητρώου της Ενωσης, που είναι ήδη σε εξέλιξη.- Την τελική έγκριση για τη νέα διετή ΣΣΕ με τις αυξήσεις μισθών των εργαζομένων στα ιδιωτικά και δημοτικά ραδιόφωνα σε αναλογία με τις αντίστοιχες ΣΣΕ στις ιδιωτικές τηλεοράσεις.- Σήμερα οι δημοσιογράφοι πήραν μέρος με 2ωρη στάση εργασίας (από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ.) στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.- Απεργιακές κινητοποιήσεις με ανοικτή ημερομηνία, ώστε να προσδιοριστούν χρονικά σε συνεργασία με όλες τις Ενώσεις Συντακτών και όλους τους εργαζόμενους στην ενημέρωση, έχει ήδη αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα τον Κλάδο, επειδή εκτός των άλλων είναι ανοικτό και το μεγάλο ζήτημα της δήμευσης των αποθεματικών και των πόρων των Ταμείων μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10 Δεκ 2008

ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

8 Δεκεμβρίου 2008Ο δημοσιογραφικός κόσμος εκφράζει την οδύνη και τον αποτροπιασμό του για το φόνο του άτυχου 15χρονου μαθητή, από σφαίρα ειδικού φρουρού, καταδικάζει το τραγικό γεγονός και απαιτεί την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την άμεση απόδοση όλων των ευθυνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ οφείλει να επισημάνει ότι η εγκληματική στάση των οργάνων καταστολής, που προκάλεσε τα δραματικά γεγονότα στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις της χώρας, μόνο την υπόθεση της Δημοκρατίας και τους θεσμούς δεν υπηρετούν.

Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς σε καμία περίπτωση όμως, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή συμψηφισμού.

Οφείλουμε όλοι σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, με την υπεύθυνη στάση μας, να περιφρουρήσουμε τις δημοκρατικές αρχές, τις ανθρώπινες αξίες και ειδικά οι δημοσιογράφοι το δικαίωμα στην έγκυρη ενημέρωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3 Δεκ 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΙΔΑΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ

3 Δεκεμβρίου 2008
H Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-44 και το Τοπικό Συμβούλιο Μελίας του Δήμου Πλατυκάμπου θα τιμήσουν, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη του μάρτυρα της ελληνικής δημοσιογραφίας Κώστα Βιδάλη, την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο χωριό Μελία Λαρίσης.
Η εκδήλωση αυτή, που θεσμοθετήθηκε από τον αείμνηστο Νίκο Καραντηνό το 1993, δεν είναι μια απλή επετειακή αναφορά, είναι ένα μήνυμα αγώνα και θύμηση υψίστου χρέους για τον δημοσιογράφο του σήμερα.
Με την ευκαιρία της τιμητικής εκδήλωσης η ΕΣΗΕΑ θα βραβεύσει αριστεύσαντες μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μελίας και ο νέος Πρόεδρος του Π.Σ.Δ.Α.Ε.Α. 1941-44, Κώστας Νίτσος θα αναφερθεί στο έργο, τη δράση και τη μαρτυρία του Κώστα Βιδάλη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΗΕΑ: ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ

3 Δεκεμβρίου 2008
Απεργιακές κινητοποιήσεις με ανοικτή ημερομηνία, ώστε να προσδιοριστούν χρονικά σε συνεργασία με όλες τις Ενώσεις Συντακτών και όλους τους εργαζόμενους στην ενημέρωση, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα τον Κλάδο.
Ταυτόχρονα, καλούνται οι δημοσιογράφοι να συμμετάσχουν με 2ωρη στάση εργασίας (από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι) στην απεργιακή κινητοποίηση, που έχουν αποφασίσει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ μαζί με όλα τα εργατικά συνδικάτα, την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008.
Τα οξυμμένα προβλήματα στην αγορά εργασίας, η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων και η καταιγίδα της ανεργίας και της ακρίβειας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ίδια απάντηση από όλους τους εργαζόμενους.
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε τις πολιτικές επιλογές λιτότητας και την κρίση να την πληρώσει ο κόσμος της εργασίας.
Οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, επιμένουν στην αντίθεσή τους στις νεοφιλελεύθερες επιλογές και στην κυβερνητική επέλαση σε βάρος των κοινωνικών κατακτήσεων, των πόρων και των αποθεματικών των Ταμείων.
Επίσης, δηλώνουν αποφασισμένοι να προασπίσουν το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης απέναντι στις επιδιώξεις επιχειρηματικών ομίλων - κέντρων εξουσίας-διαπλοκής και δικτύων ενημέρωσης, που, προκλητικά, επιδίδονται, με όρους εμπορευματοποίησης, σε χειραγώγηση της ενημέρωσης με στόχο το μοίρασμα του πλούτου και τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 Δεκ 2008

Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τους «Διευθυντές της ΠΟΕΣΥ».

Η προσφυγή των 13 μελών της ΕΣΗΕΑ, που είχαν εκλεγεί ως σύνεδροι (τακτικοί-αναπληρωματικοί) στο Ε' Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ,με την «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων»,κατά της συμετοχής των Διευθυντών (Μουλόπουλος,Μπαλής,Φίλης) στο Συνέδριο θα συζητηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Την αγωγή υπογράφουν οι κυρίες Μαρία Γκίκα, Αννα Δανιά, Σμαράγδα Μιχαλιτσιάνου, Φοίβη Σκιάνη-Αμελίδη και οι κκ. Στάθης Καγιαλές, Δημήτρης Κοχλατζής, Περικλής Λουκόπουλος, Κώστας Μπετινάκης, Κώστας Ντελέζος, Μιχάλης Στάμου, Δημήτρης Τσαλαπάτης, Σπύρος Χατζάρας και Ξενοφών Χήτας.

Με τον Αγιο Βασίλη οι Αυξήσεις.(Δέν είναι πλάκα!)

Επιτέλους ,καλά νέα για τις αυξήσεις.
Υπέγραψε ο κ.Αλογοσκούφης ,(χάρις και στήν προσπάθεια του συνάδελφου Νικολόπουλου),το μεσημέρι της Δευτέρας (01/12/08), οπότε τώρα, η υπουργική απόφαση, "τρέχει" ,από (υπουργικού) "γραφείου εις γραφείον" ,για να συγκεντρωθούν οι συναρμόδιες υπογραφές. Γύρω στα Χριστούγεννα ,πρώτα (ο Θεός) και ο Λεωνίδας,θα πάρουμε ΦΕΚ,οπότε ,"το χρήμα",στην τσέπη μας,(+ 6.5% Χ14),αναδρομικά τον Ιανουάριο,και από 1ης Ιανουαρίου + 13% και κάτι.
ΧΑΤΖΑΡΑΣ.

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό.

Εκλογες 29ης Νοεμβρίου, για την ανάδειξη 2 αιρετών εκπροσώπων, των "Αορίστου Χρόνου", στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, της ΓΓΕ-ΓΓΕ.
Εγγεγραμένοι 182.Ψήφισαν 106.Ακυρα 3.Εγγυρα 103.
Έλαβον:Συνδυασμός "Ενότητα" 87 ψήφους.Συνδυασμός "Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων της ΓΓΕ-ΓΓΕ" 16 ψήφους.
Εκλέγονται.Ευριδίκη Γεωργακάκη-Πρωτοπαπα με 55 ψήφους, και Στάμου Μιχάλης με 39.Αναπληρωματικά μέλη.Μιχαλογιάννη Ελένη με 23 ψήφους και Μπάλιος Σεθέλος με 13.

29 Νοε 2008

Αποτελέσματα Εκλογών για το Υπηρεσιακό

Επανεξελέγησαν Ευριδίκη και Μιχάλης

Όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Κική Αποστολοπούλου ,στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, από την κάλπη των "Αορίστου Χρόνου", εξελέγησαν η συνάδελφος Ευριδίκη Γεωργακάκη -(Δ/ση Αναλύσεων), με 55 ψήφους ,και ο συνάδελφος Μιχάλης Στάμου -(Δ/ση Πληροφόρησης) ,με 39.
ΥΓ.Προς την πρόεδρο της Εφορευτικής.
Συγχαρητήρια.Όλα άψογα.
Σπ.Χ

28 Νοε 2008

Αύριο Σάββατο -Ψηφίζουμε για το Υπηρεσιακό

Συνάδελφοι,

Μην ξεχάσουμε τις εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Σαββατο 29 Νοεμβρίου.

Να Ψηφίσουμε όλοι.

Για να διατηρήσουμε τους δύο εκπροσώπους μας στο Υπηρεσιακό.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ.

Ο εκπρόσωπος
Σπύρος Χατζάρας

20 Νοε 2008

Ανακοίνωση ΚΕΔ για ΓΓΕ-ΓΓΕ

«Οι δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης στις 13 Νοεμβρίου, ότι το έργο της αναδιοργάνωσης παγώνει ως τον Ιανουάριο , δεν αφορούσαν, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους πολιτικούς προϊσταμένους της, στην Εταιρία και την Επιτροπή. Αγνοούν προκλητικά τον πολιτικό τους προϊστάμενο, και λειτουργούν ως αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Αφού δεν υπακούουν στον αρμόδιο υπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης, σε ποια κυβέρνηση υπακούουν άραγε;»
(Από την ενημερωτική επιστολή προς ΕΣΗΕΑ του εκπροσώπου των δημοσιογράφων στις ΓΓΕ-ΓΓΕ Σπύρου Χατζάρα).
Το σύστημα Σόρος συμμετέχει πλέον ανοικτά στις κυβερνητικές αποφάσεις
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διανέμεται από χτες στα διευθυντικά στελέχη των ΓΓΕ-ΓΓΕ μνημόνιο για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, σύμφωνα με το σχέδιο ιδιωτικής εταιρίας, που καταργεί τους δημοσιογράφους και τα εθνικά θέματα. Όταν μάλιστα διακυβεύονται ύψιστης σημασίας θέματα, με το «Μακεδονικό», τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό και τόσα άλλα ανοικτά μέτωπα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει : «Σενάρια, προτάσεις, ανασχεδιασμό και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με γνώμονα την εφικτότητα / ωριμότητα/ υιοθέτηση νέου υπηρεσιακού μοντέλου λειτουργίας και βελτιωμένες διεργασίες».

Το ενυπόγραφο ηλεκτρονικό μήνυμα, κατ’ εντολήν του ιδιώτη αναδόχου της «ανασυγκρότησης», δίνει προθεσμία μέχρι την Τρίτη 25-11-08, στους διευθυντές να προχωρήσουν σε παρατηρήσεις και σχόλια, αλλά στην ουσία στις σχετικές εκκαθαρίσεις που ήδη έχουν καταγγείλει οι εργαζόμενοι.

Παράλληλα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους διευθυντές των ΓΓΕ-ΓΓΕ παραδόθηκε, ογκώδης φάκελος που περιγράφει την «μεθοδολογία ανασυγκρότησης» και «τις πέντε φάσεις αμέσου εφαρμογής».

Κάποιοι εσπευσμένα θέλουν να προωθηθούν εκκαθαρίσεις δημοσιογράφων και τα ευαίσθητα αυτά θέματα να εκχωρηθούν σε δημοσίους υπαλλήλους ή άλλες εταιρίες στο πλαίσιο κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων.

Η επιμονή των πολιτικών προϊσταμένων των δύο ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να ιδιωτικοποιήσουν την ενημέρωση της διεθνούς και ελληνικής κοινής γνώμης «αδειάζει» τον θεωρούμενο πανίσχυρο υπερυπουργό Προκόπη Παυλόπουλο και συμπίπτει χρονικά με τις συνεχιζόμενες αήθεις επιθέσεις του Γ. Βότση εναντίον των συναδέλφων δημοσιογράφων στις ΓΓΕ-ΓΓΕ. Τα δημοσιεύματά του ανοίγουν Κερκόπορτες για την εφαρμογή σχεδίου Σόρος και στην ενημέρωση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απάθεια που αντιμετωπίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συγκεκριμένη εξέλιξη και η λυσσαλέα προσπάθεια υπευθύνων στις δύο ΓΓ., που μαζί με ημετέρους τους, επιχειρούν να διασπάσουν το αρραγές μέτωπο που έχουν συγκροτήσει οι δημοσιογράφοι απέναντι σ’ αυτή την πρωτοφανή επιδρομή που θέλει να καθιερώσει τις εθνικές τραγωδίες ως «συνωστισμούς».

Στο κλίμα αυτό εντάσσονται οι χυδαίοι χαρακτηρισμοί του ίδιου «αναλυτή» -γνωστού φίλου του δάσους - στην τεμηριωμένη και αποστομωτική αντίδραση των συναδέλφων, που δημοσίευσε σήμερα η «Ελευθεροτυπία».

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Διαμαρτυρία Ομογενων για την Γκάφα Λειβαδά

Προς κ. Πάνο Λειβαδά
Γενική Γραμματεία Πληροφοριών Ελληνικής Δημοκρατίας
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα10163 ΑθήναΕλλάς
Εξοχότατε κ. Λειβαδά,
Εκ μέρους των Παμμακεδονικών Ενώσεων ΗΠΑ και Καναδά σας γράφομε αυτή την επιστολή να σας εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας με ένα περιστατικό που συνέβη στο ελληνικό δελτίο ειδήσεών σας στην ηλεκτρονική του μορφή, την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008. Πρόκειται για δελτίο ειδήσεων με τίτλο «Αρχαία Ελληνικά που ομιλούνται από μια Φυλή», αφορώντας τα συμπεράσματα της Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου για τους Καλάς του Πακιστάν. Ο παραλήπτης μπορούσε να κάνει κλικ στο όνομα «Μέγας Αλέξανδρος», αλλά υπήρχε άμεση σύνδεση με τον ιστόχωρο του http://www.historyofmacedonia.org/ η οποία είναι μια προπαγανδιστική ιστοσελίδα και χορηγείται από τη Διασπορά των Σκοπίων. Σε αυτό βρίσκονται άρθρα με τίτλο, όπως: «Αρχαία Μακεδονικά γονίδια στο σύγχρονο Μακεδονικό Έθνος που δεν σχετίζονται με το Ελληνικό Έθνος: HLA γονίδια σε Μακεδόνες και η υποσαχάρια καταγωγή των Ελλήνων», «Γιατί η Ελλάδα Κλέβει τη Μακεδονική Ιστορία»; «Γιατί η Μακεδονία και οι Μακεδόνες δεν ήταν ποτέ Έλληνες»; και άλλα άρθρα που ασχολούνται με τον υποτιθέμενο διαμελισμό της «Μακεδονίας» από την Ελλάδα και τους συμμάχους της το 1913, και για την «καταπιεσμένη Μακεδονική μειονότητα» στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο ιστότοπος τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προβάλλει στις ιστοσελίδες της; Μέλος της ομάδας μας διαπίστωσε αυτό το τεράστιο σφάλμα εκ μέρους σας και προώθησε την είδηση μέσω του Διαδικτύου, το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008. Ακόμη και αν κάποιες επιστολές είχαν κάποιο αυστηρό τόνο, εμείς επικροτούμε την συντονισμένη προσπάθεια των Ελλήνων που μπήκαν στον κόπο να γράψουν για το θέμα αυτό. Επιπλέον, επικροτούμε και σας ευχαριστούμε για την άμεση διόρθωση του λάθους καταργώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο για τη συγκεκριμένη είδηση, την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008. Ωστόσο, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την αρχική έλλειψη επαγγελματισμού από τον οργανισμό σας σε αυτό το θέμα. Τι θα γινόταν εάν κανείς δεν πρόσεχε το λάθος; Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για την Ελληνική Δημοκρατία, είναι υπεύθυνη για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο ειρωνικό είναι το γεγονός ότι στη συνέχεια συνδέεστε με ιστοσελίδα με βάση τη διάδοση της ψευδοεπιστήμης, του ρατσισμού, και αναθεώρησης της ιστορίας; Η προχειρότητα είναι διάφανη. Κάποιος έψαχνε για πληροφορίες περί Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Διαδίκτυο και επέλεξε την πρώτη ιστοσελίδα που εμφανίστηκε στο Google με τον τίτλο «Η Βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας)». Αυτό όμως θέτει το ερώτημα: «Δεν υπάρχουν επίσημες ελληνικές ιστοσελίδες που παρέχουν τη βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ηγέτη»; Εμείς γνωρίζουμε πολλές ανεπίσημες, εσείς δεν τις γνωρίζετε; Αυτό είναι απαράδεκτο εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης, ιδιαίτερα τώρα την εποχή που καταβάλλονται πάμπολλες προσπάθειες αναθεώρησης της ιστορίας μας για πολιτικά κέρδη στα Βαλκάνια από το βόρειο γείτονά μας. Η Παμμακεδονική Ένωση είναι στην υπηρεσία της Μακεδονίας και του Ελληνισμού για πάνω από πενήντα χρόνια τώρα. Συνεχίζουμε να είμαστε οι φύλακες της Μακεδονικής μας ιστορίας και κληρονομιάς. Πραγματικά ελπίζουμε ότι λάθη, όπως αυτό στην ιστοσελίδα σας δεν θα προκύψουν στο μέλλον.
Με εκτίμηση,
Νίνα Γκατζούλη Ύπατη Πρόεδρος Παμμακεδονικής ΗΠΑ
Χαράλαμπος Μουτουσίδης Πρόεδρος Παμμακεδονικής Καναδά

Πραξικόπημα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Προς το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2008

Θέμα: Πραξικόπημα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρέλαβα χθες, από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου της αναδιοργάνωσης της ΓΓΕ-ΓΓΕ, την δεύτερη έκδοση του «παραδοτέου Π3», που παρέδωσε η ανάδοχος ΕΤΑΙΡΙΑ, και με έγγραφό του, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευθύμης Αραβαντινός , με καλεί να επεξεργαστώ τις προτάσεις του Π3 και να διατυπώσω τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μου έως την Τρίτη την 25/11/ 2008.
Αντίστοιχο έγγραφο απευθύνθηκε στον Σύλλογο Προσωπικού τους διευθυντές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Γενική Γραμματεία.
Συμπεραίνω, ότι οι δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης στις 13 Νοεμβρίου, ότι το έργο της αναδιοργάνωσης παγώνει ως τον Ιανουάριο , δεν αφορούσαν, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους πολιτικούς προϊσταμένους της, στην Εταιρία και την Επιτροπή.
Αγνοούν προκλητικά τον πολιτικό τους προϊστάμενο, και λειτουργούν ως αυτόνομοι και ανεξάρτητοι.
Αφού δεν υπακούουν στον αρμόδιο υπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης, σε ποια κυβέρνηση υπακούουν άραγε;
Επιθυμώ να σημειώσω ότι στην γραπτή απάντηση (αριθμός πρωτοκόλλου Υ/ΙΒ/55) που κατέθεσε στη βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παυλόπουλος στις 12 Νοεμβρίου 2008, παρατίθενται στοιχεία ,που του έδωσε η πολιτική ηγεσία των δύο γενικών γραμματειών, τα οποία είναι εντελώς παραποιημένα, ανακριβή, και παραπλανητικά.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Από πλευράς ΓΓΕ-ΓΓΕ την πορεία του έργου παρακολουθούν δύο επιτροπές με συνολικά 27 μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) αντιπροσωπευτικά των διευθύνσεων και των κλάδων των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 5 δημοσιογράφοι οι περισσότεροι εξ αυτών μέλη της ΕΣΗΕΑ-
που υποδείχθηκαν από τους προϊσταμένους τους-, οι οποίοι είναι επίσης μέλη της ΕΣΗΕΑ. Τα μέλη των επιτροπών, τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων, καθώς και όλοι εργαζόμενοι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν με προτάσεις τους στο έργο. Η όλη διαδικασία, που ξεκίνησε με ειδική προς τούτο ενημερωτική συνάντηση όλων των εργαζομένων με τον ανάδοχο του έργου είναι ανοικτή. Τα συνδικαλιστικά όργανα, οποτεδήποτε το ζητούσαν, συναντούσαν τον ανάδοχο του έργου,. Όλα τα στοιχεία των παραδοτέων τμημάτων της μελέτης, ήταν διαθέσιμα και αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο».

Η πολιτική ηγεσία των ΓΓΕ-ΓΓΕ κάλεσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Εταιρία. Πράγμα συνταγματικά απαράδεκτο. Στην επιτροπή παρακολούθησης διορίστηκαν πρόσωπα που επέλεξε η πολιτική ηγεσία της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Δεν υπάρχει καμία αντιπροσωπευτικότητα. Οι πέντε δημοσιογράφοι που τοποθετήθηκαν επελέγησαν από την κύρια Παπαδά. Οι τέσσερεις ήταν μέλη της ΕΣΠΗΤ.και ένας της ΕΣΗΕΑ, κατά του οποίου εκκρεμεί προσφυγή στο πειθαρχικό από τους συναδέλφους του στην ΓΓΕ-ΓΓΕ.
Μια από τους 5 , παραιτήθηκε μετά την απόφαση της συνέλευσης των δημοσιογράφων που εργάζονται στις ΓΓΕ-ΓΓΕ, να αρνηθούν τον διάλογο με την εταιρία, αλλά η πολιτική ηγεσία αρνείται να αποδεχθεί την παραίτηση της.
Επομένως η προσπάθεια της κας Παπαδά να εμφανίσει τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, ως συνεργαζόμενα με την αναδιοργάνωση που η ίδια μεθοδεύει είναι ψευδής και παραπλανητική.
-Παρακαλώ το υπόμνημα αυτό να το προωθήσετε στον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Παυλόπουλο.

Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕ-ΓΓΕ στο Μεικτό της ΕΣΗΕΑ

Σπύρος Χατζάρας

Προς "αναδιοργάνωση ΓΓΕ-ΓΓΕ"

Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,
επιθυμώ να σας επισημάνω ότι η επιστολή σας της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2008, βρίσκεται εκτός του πλαισίου της συνταγματικής νομιμότητας.
Όπως ίσως δεν γνωρίζετε, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΓΓΕ-ΓΓΕ δήλωσε προς τον Τύπο, στις 13 Νοεμβρίου, ότι η διαδικασία της αναδιοργάνωσης παγώνει μέχρι τον Ιανουάριο.
Εσείς και η Εταιρία με την οποία συνεργάζεστε υπηρεσιακώς , συνεχίζετε αγνοώντας την δήλωση του πολιτικού σας προϊστάμενου.
Αυτή η συμπεριφορά συνιστά πραξικόπημα. Βρίσκεστε εκτός των ορίων της αρμοδιότητας σας.
Σας συνιστώ να απευθύνετε γραπτό ερώτημα στους πολιτικούς προϊσταμένους σας, για να έχουν αυτοί, και όχι εσείς, την ευθύνη των παράνομων ενεργειών.

Σπύρος Χατζάρας
εκπρόσωπος των μελών της ΕΣΗΕΑ στο Μεικτό

19 Νοε 2008

Δεν θα επιτρέψουμε στον καθένα, να αμφισβητεί την επαγγελματική μας υπόσταση

Ανακοίνωση
(19-11-2008)

της συνέλευσης των δημοσιογράφων που εργάζονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας προς όλα τα ΜΜΕ και ιδίως την εφ. «Ελευθεροτυπία».

Η συνέλευση του χώρου δουλειάς, των δημοσιογράφων που εργάζονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, ομόφωνα καταγγέλλει την πρωτοφανή, και διατεταγμένη παρέμβαση, του Γ. Βότση, σε βάρος της δουλειάς των 150 δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΓΓΕ-ΓΓΕ .Γράφει εσκεμμένα ανακρίβειες και μόνο την υπόθεση της ενημέρωσης δεν υπηρετεί.

Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καταγγέλλουμε τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του συγκεκριμένου μέλους της ΕΣΗΕΑ, που άλλοτε από ιδιωτικά κανάλια, άλλοτε από την κρατική τηλεόραση, και τώρα από τις στήλες της Ελευθεροτυπίας, ταυτίζεται με «Μίχιες» επιδιώξεις, και όσους επιθυμούν τη χειραγώγηση της ενημέρωσης και την υπαγόρευση επιλογών και λύσεων στα Εθνικά μας Θέματα.

Η εκκαθάριση των δημοσιογράφων, που δεν «συμμορφώνονται προς τας υποδείξεις», προφανώς εξυπηρετεί την «συντεχνία» των « καθεστωτικών» της Νέας Τάξης . Οι συκοφαντίες και η λασπολογία υπηρετούν αυτούς τους σκοπούς και αυτές τις επιδιώξεις.

Οι δημοσιογράφοι στις Γ.Γ. Ενημέρωσης -Επικοινωνίας έχουμε καθαρά δημοσιογραφικό αντικείμενο εργασίας, σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση της ΕΣΗΕΑ και τον κώδικα δεοντολογίας, και η δουλειά μας φαίνεται στα δελτία που λαμβάνουν όλα τα ΜΜΕ στην Αθήνα και την Επαρχία καθημερινά .

Όπως έχουμε αποδείξει, όποτε αυτό χρειάστηκε, δεν δεχόμαστε υποδείξεις και παρεμβάσεις στο έργο μας. Γι' αυτό θέλουν να μας αντικαταστήσουν με φερέφωνα και υποχείρια.
Δεν θα επιτρέψουμε στον καθένα, να αμφισβητεί την επαγγελματική μας υπόσταση ,τα εργασιακά και συντακτικά μας δικαιώματα ,την τιμή και την υπόληψή μας και να κάνει κατευθυνόμενα παιχνίδια στην πλάτη μας.
Καταγγέλλουμε επίσης την προκλητική παρέμβαση του ίδιου αρθογράφου σε βάρος των εργαζομένων στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που ενορχηστρώνεται με τις κυβερνητικές επιλογές και τις επιδιώξεις της διαπλοκής.

Για τη συνέλευση, ο εκπρόσωπος στο Μεικτό, των μελών της ΕΣΗΕΑ που εργάζονται στις ΓΓΕ-ΓΓΕ

Σπύρος Χατζάρας.
ΥΓ. Σε περίπτωση δεν τηρηθεί η δεοντολογία ,για την δημοσίευση της ανακοίνωσης μας, επιφυλασσόμαστε «παντός νομίμου δικαιώματός μας».Είναι απορίας άξιον ότι η «Ελευθεροτυπία», αρνήθηκε να δημοσιεύσει το ακόλουθο σύντομο σχόλιο που έλαβε αυθημερόν:

Προς την Ελευθεροτυπία

Αγαπητέ κύριε διευθυντά,

Εκ μέρους των 154 συναδέλφων που εργάζονται στην ΓΓΕ-ΓΓΕ , θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη, στο σημερινό φύλλο, από την εφημερίδα σας, (βλ.Ανάλυση στα γεγονότα. Δημοσιογραφία και συντεχνιακός καθεστωτισμός.Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΤΣΗ ), του σχεδίου κατάργησης των θέσεων εργασίας των δημοσιογράφων. Παρακαλώ, διαβιβάστε τις θερμές ευχαριστίες μας και προς τον συνταξιούχο σχολιαστή σας , κ.Βότση, και στην κ.Νταουντάκη.
ΥΓ1. Διαλέξατε και «σημαδιακή» μέρα .17 Νοεμβρίου. Η επέτειος του Πολυτεχνείου!
ΥΓ2. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται ;

Σπύρος Χατζάρας
δημοσιογράφος , μέλος της ΕΣΗΕΑ
εκπρόσωπος στο Μεικτό ,των δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΓΓΕ-ΓΓΕ

ΚΟΙΝ. ΕΣΗΕΑ-ΠΟΕΣΥ-ΕΣΠΗΤ

16 Νοε 2008

Συνέλευση 19/11/2008 11πμ.

Ανακοίνωση

Συνάδελφοι,

Ο αγώνας μας, είχε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Η «αναδιοργάνωση» πάγωσε ως τον Ιανουάριο.
Τώρα χρειάζεται να προωθήσουμε τις συγκεκριμένες θέσεις- προτάσεις μας, για το μέλλον της ΓΓΕ-ΓΓΕ, που έχουν ήδη υιοθετηθεί από τις προηγούμενες συνελεύσεις.
Γι' αυτό,
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ,


στη Συνέλευση,
την Τετάρτη19/11/2008, στις 11 το πρωί,
για να συζητήσουμε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και τις πρόσθετες ιδέες και προτάσεις των συναδέλφων, ώστε να διαμορφώσουμε το τελικό πλαίσιο των διεκδικήσεων μας, που θα κατατεθούν στην ΕΣΗΕΑ και το υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ο εκπρόσωπος των μελών της ΕΣΗΕΑ στο Μεικτό

Σπύρος Χατζάρας

13 Νοε 2008

Δεν θα γίνει καμία αλλαγή, χωρίς τη συναίνεση της ΕΣΗΕΑ.

Συνάδελφοι,
H ενότητα και η αποφασιστικότητά μας, που εκδηλώθηκε και στην απεργία της 5ης Νοεμβρίου, αρχίζει να αποδίδει καρπούς.
Σήμερα, στη συνάντηση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, με τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, έγινε το πρώτο βήμα προς την τελική δικαίωση.
Από εδώ και πέρα η ΕΣΗΕΑ θα συνομιλεί για την αναδιοργάνωση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Διάλογος με την «Εταιρεία» ΤΕΛΟΣ.
Η πολιτική δέσμευση του κ. Παυλόπουλου είναι ότι "η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα γίνει με τη συναίνεση της ΕΣΗΕΑ ."
Οι βασικές διεκδικήσεις μας, υποστηρίχθηκαν σθεναρά από το ΔΣ και συμφωνήθηκε ότι:
-Το σχέδιο της «αναδιοργάνωσης» παγώνει.
-Δεν καταργούνται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των δημοσιογράφων
-Δεν συρρικνώνονται τα δημοσιογραφικά αντικείμενα.
Ο υπουργός και το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ προσκάλεσαν τους εκπροσώπους στο Μεικτό, να πάρουν μέρος στην τελευταία φάση των συζητήσεων.
Στην παρέμβασή μου τόνισα, ότι οι δημοσιογράφοι στην ΓΓΕ-ΓΓΕ αγωνιζόμαστε για αρχές και για το δημόσιο συμφέρον, και ότι δεν επιθυμούμε την καθυστέρηση της αναδιοργάνωσης, παρά την ταχεία ολοκλήρωση της, αφού έχουμε συγκεκριμένες και αναλυτικές θέσεις , για το τι πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να βελτιωθεί, στις οποίες ως τώρα δεν έδωσαν καμία σημασία οι Γενικοί Γραμματείς.
Μετά τη λήξη της συνάντησης με την ΕΣΗΕΑ, ο κ. Παυλόπουλος αποδέχθηκε αίτημά μου, και μου παραχώρησε ολιγόλεπτη ακρόαση, στην οποία του εξέθεσα τις απόψεις μας, για τα Εθνικά Θέματα, και τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, και υπογράμμισα την ανάγκη, να αποκατασταθεί το κλίμα ομοψυχίας στην Υπηρεσία, ενώ δεσμευτικά ότι θα υποβάλουμε λεπτομερώς τις προτάσεις μας, αφού προηγουμένως εγκριθούν από τη συνέλευση των εργαζομένων.
-Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
Σπύρος Χατζάρας
εκπρόσωπος των μελών της ΕΣΗΕΑ που εργάζονται στην ΓΓΕ-ΓΓΕ στο Μεικτό

Διατηρούνται οι οργανικές θέσεις εργασίας των δημοσιογράφων στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης-Επικοινωνίας,

Δεν κλείνουν οι δημοτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και δεν απολύονται οι εργαζόμενοι, έπειτα από το σημερινό διάβημα του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ στον υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Ταυτόχρονα διατηρούνται οι οργανικές θέσεις εργασίας των δημοσιογράφων στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης-Επικοινωνίας, ενώ στην ΕΡΤ αρχίζει διάλογος για την αποκατάσταση των συμβασιούχων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον τομέα της ενημέρωσης.
Ειδικότερα, η δέσμευση του υπουργού στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για τα συγκεκριμένα θέματα είναι:
Με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το οποίο προγραμματίζεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, προβλέπεται η παράταση μέχρι τις 31/12/2009, του σημερινού « status » των δημοτικών Ρ/Σ & Τ/Σ σταθμών , ύστερα από σχετική πρόταση που θα καταθέσει ο κ. Παυλόπουλος στην Ολομέλεια της ΚΕΔΚΕ, στις 20 Νοεμβρίου ώστε να υπάρχει και η συναίνεση των ΟΤΑ.
Στη συνέχεια το υπουργείο Εσωτερικών, αναμένει πρόταση της ΚΕΔΚΕ
και της ΕΣΗΕΑ, για να διαμορφωθεί το νέο καθεστώς λειτουργίας των
δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, που θα κατοχυρώνει απολύτως
το δικαίωμα της ενημέρωσης για τους δημότες-πολίτες, θα περιφρουρεί
τις εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων και τον ειδικό χαρακτήρα
των φορέων αυτών.
Στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παγώνει η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, δεν καταργούνται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των δημοσιογράφων και δεν αφαιρούνται τα δημοσιογραφικά αντικείμενα. Ο κ. Παυλόπουλος δεσμεύθηκε ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή, χωρίς τη συναίνεση της ΕΣΗΕΑ.
Στην ΕΡΤαρχίζει, έπειτα από αίτημα της ΕΣΗΕΑ, η διαδικασία διαλόγου για την αποκατάσταση των συμβασιούχων δημοσιογράφων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον τομέα της ενημέρωσης. Ο κ. Παυλόπουλος ανακοίνωσε ότι μετά από συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Πρόεδρο της ΕΡΤ, μπορούν να προκηρυχθούν οι σχετικές θέσεις για τους δημοσιογράφους.
Υπεγράφη επίσης κοινή υπουργική απόφαση για τις αυξήσεις των μισθών των δημοσιογράφων , που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα για την περίοδο 1/1/2008 έως 31/12/2009.
Στη σημερινή συνάντηση με τον κ. Παυλόπουλο παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος Πάνος Σόμπολος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Δημήτρης Τσαλαπάτης, η Β’ Αντιπρόεδρος Εννυ Μαγιάση, ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μπετινάκης, ο Ταμίας Γιώργος Βλαβιανός και τα μέλη του Δ.Σ. Νανά Νταουντάκη, Δημήτρης Τρίμης και Παναγιώτης Ράμμος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΔΣ ΕΣΗΕΑ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2008

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ κ. Πάνο Σόμπολο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός και ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ προέβησαν σε δηλώσεις:

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. για τη γόνιμη συνεργασία που έχουμε σ’ αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ταυτοχρόνως και για την ειλικρίνεια της συζήτησης. Ξεκινάω από το πιο κρίσιμο, γιατί είναι άμεσο και φλέγον, δηλαδή το θέμα το οποίο αφορά τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε συνεννόηση με την ΚΕΔΚΕ, και βεβαίως σε συνεννόηση της ΕΣΗΕΑ με την ΚΕΔΚΕ, η πρόταση θα είναι: Να υπάρξει μια περαιτέρω παράταση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων, με τη μορφή που έχουν σήμερα, ως το τέλος του 2009. Και αναφέρομαι στη ΚΕΔΚΕ, η οποία είναι και αρμόδια στον τομέα αυτόν για το ποιο είναι το καθεστώς, το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί γι’ αυτούς τους σταθμούς στο μέλλον. Το λέω αυτό, διότι το καθεστώς αυτό πρέπει να είναι συμβατό και με τη δυνατότητα αδειοδότησης, αλλά και ταυτοχρόνως να μην επιτρέπει να δημιουργούνται ανεξέλεγκτα ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί από Δήμους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Διότι το ζήτημα είναι οι σταθμοί αυτοί να μπορούν στο μέλλον να συντηρηθούν. Είναι πολύτιμοι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η ενημέρωση την οποία παρέχουν είναι σημαντική, αλλά πρέπει οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να σταθμίζουν υπό ποιους όρους βιωσιμότητας λειτουργούν. Σε ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία σχετίζονται και με την ΕΡΤ και με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θέλω να τονίσω ότι σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ θα προχωρήσουμε ώστε και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες με τους συμβασιούχους στην ΕΡΤ αλλά και να υπάρξει, σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας, η συναίνεση της ΕΣΗΕΑ δεδομένου ότι ο ρόλος της είναι βασικός στα θέματα αυτά.

Π. ΣΟΜΠΟΛΟΣ: Είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλο στον οποίο θέσαμε τα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση και στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Και φυσικά κυρίαρχο θέμα της συνάντησης ήταν τα σοβαρά προβλήματα στους ραδιοτηλεοπτικούς δημοτικούς σταθμούς. Ο Υπουργός άκουσε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας και καταλήξαμε σε κάποια σημεία. Θέλω να επισημάνω ότι βρήκαμε κατανόηση από τον Υπουργό. Πιστεύω ότι τα προβλήματα και στους τρεις χώρους, δηλαδή στους Ραδιοτηλεοπτικούς Δημοτικούς Σταθμούς, τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και την ΕΡΤ είναι σε καλό δρόμο και επίσης πιστεύω ότι όλα θα αντιμετωπισθούν θετικά. Ευχαριστώ πολύ.

8 Νοε 2008

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ;

Νέα απίστευτη γκάφα σε επίσημο site της Ελληνικής Κυβέρνησης

http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/

Η ανικανότητα κάποιων ανθρώπων είναι τόσο εμφανής που δεν απορούμε πια με τα τραγικά λάθη που ανακαλύπτουμε κάθε μέρα!
Παρατηρήστε το κείμενο απο το ακόλουθο επίσημο Κυβερνητικό site(Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης) :

http://www.greeknewsagenda.gr/newsletter/
Το Link για την ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου απο Επίσημο Ελληνικό Κυβερνητικό site παραπέμπει στο….Σκοπιανό www.Historyofmacedonia.org!!!!!
Για τέτοιες τεράστιες γκάφες μιλάμε!!!
Αν η Ελληνική κυβέρνηση κάνει στα sites της, Links σε Σκοπιανά sites τότε καταλαβαίνουμε που βαδίζουμε!!!
Την αποκάλυψη έκανε το www. history-of-macedonia.com
Για την αντιγραφή
ΧΑΤΖΑΡΑΣ

6 Νοε 2008

Με ανοιχτά χαρτιά και από καρδιάς.

Οι δημοσιογράφοι και ο σύλλογος των Υπαλλήλων στην ΓΓΕ-ΓΓΕ δίνουμε έναν κοινό αγώνα για την απόκρουση του «σχεδίου αναδιοργάνωσης», και την υπεράσπιση του δικαιώματος μας στην δουλειά μας.
Υπερασπιζόμαστε ΜΑΖΙ, δημοκρατικές Αρχές, την Αξιοκρατία, την Ισονομία και την ισοπολιτεία.
Η ομάδα περιφρούρησης της χθεσινής απεργίας ,δεν πίεσε κανέναν.
Έκκληση κάναμε, και η οποία βρήκε ανταπόκριση στους περισσότερους συναδέλφους που απασχολούνται σε δημοσιογραφικά αντικείμενα, και τους οποίους άφησε ξεκρέμαστους ο Σύλλογος των Υπαλλήλων.( Ενώ κανονικά θα έπρεπε να καλύψει τους υπαλλήλους που εργάζονται στις δημοσιογραφικές διευθύνσεις και κάνουν δημοσιογραφικό έργο).
Κανείς δεν προκάλεσε κανέναν , και κανείς δεν πίεσε κανέναν.
Είναι θλιβερό όμως, ότι κάποιοι από τους «συναδέλφους» μας, επέδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος. Το γιατί το έκαναν, είναι δικό τους θέμα. Το να καταγγέλλονται όμως «πιέσεις» από την ομάδα περιφρούρησης της απεργίας των δημοσιογράφων, είναι τουλάχιστον «χοντρό Ψέμμα ».
Είναι λάθος , να υιοθετεί ,την αντισυναδελφική , ( το λιγότερο), συμπεριφορά , των «ζήλωτών» ο σύλλογος των υπαλλήλων.
Αντίθετα θα έπρεπε να επισημάνει στους «ζηλωτές» ότι με τη συμπεριφορά τους ,«κάρφωναν» τους ΑΛΛΟΥΣ συναδέλφους τους, που επέδειξαν συναδελφική και συνδικαλιστική αλληλεγγύη.
Αυτό είναι το ζήτημα
Η μικρή και πρόσκαιρη ένταση, προκλήθηκε με θεατρικό και ανεξήγητο τρόπο, από τον συνάδελφο Λίβα που «αυτοεξεράγει», ακούγοντας τις τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, χωρίς κανένας να τον ενοχλήσει σε τίποτα ή να του απευθύνει τον λόγο.
Ο κ. Λίβας, «παρενέβη στις εξελίξεις», και στη συνέχεια άρχισε να διατρέχει τους ορόφους για να «συμπαρασύρει» σε μια αντί-δημοσιογραφική διαμαρτυρία τον σύλλογο των υπαλλήλων. Ο ίδιος πρέπει να εξηγήσει τη συμπεριφορά του, που προκαλεί τεράστια ερωτηματικά.
Όσο για τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, τα φερέφωνα, και τα υποχείρια, πριν σπεύσουν να τα φορτώσουν σε όλα μέλη του συλλόγου των υπαλλήλων, ο φίλος αντιπρόεδρος και ο φίλος γενικός γραμματέας, μπορούσαν πρώτα να συζητήσουν μαζί μου. Μιλάμε άλλωστε σχεδόν κάθε μέρα. Προς τι, η σπουδή;
Οι δημοσιογράφοι, διασταυρώνουμε τις ειδήσεις μας. Ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε, και απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένες διευθύνσεις.
Οι «μηχανισμοί» έχουν πια ονοματεπώνυμο.

Σπύρος Χατζάρας
Εκπρόσωπος των μελών της ΕΣΗΕΑ στο Μεικτό

Νίκησαν και τους απεργοσπάστες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ / Σ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ / Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κατέβασαν «ρολά» στη χθεσινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Ευάγγελου Αντώναρου, οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με την 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΕΣΗΕΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο της κυβέρνησης να καταργήσει 70 οργανικές θέσεις συντακτών και να παραδώσει την ενημέρωση σε δημοσίους υπαλλήλους. Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετείχαν όλοι οι δημοσιογράφοι και δεν εκδόθηκε κανένα δημοσιογραφικό δελτίο παρότι η πολιτική ηγεσία επιστράτευσε απεργοσπαστικό μηχανισμό. Οι δύο γενικοί γραμματείς επιχείρησαν να επιστρατεύσουν μόνιμους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ένταση και μικροεπεισόδια.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 06/11/2008

ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟ ΜΠΡΙΦΙΝΓΚ
«Μπλόκο» στο μπρίφινγκ του κυβερνητικού εκπροσώπου, E. Αντώναρου, έκαναν σήμερα οι δημοσιογράφοι στη ΓΓΕ-ΓΓΕ, με την 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΕΣΗΕΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο της κυβέρνησης να καταργήσει 70 οργανικές θέσεις συντακτών και να παραδώσει την ενημέρωση σε δημοσίους υπαλλήλους. Στην απεργιακή κινητοποίηση που άρχισε στις 6 πμ. και ολοκληρώνεται αύριο την ίδια ώρα, η συμμετοχή των δημοσιογράφων ήταν 100% και δεν εκδόθηκε κανένα δημοσιογραφικό δελτί.Στην ανακοίνωσή της η απεργιακή επιτροπή επισημαίνει τα εξής:

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η πολιτική ηγεσία επιστράτευσε απεργοσπαστικό μηχανισμό

Οι δημοσιογράφοι είπαν σήμερα με αποφασιστικότητα ΟΧΙ στη χειραγώγηση της ενημέρωσης, ΟΧΙ στη συρρίκνωση των δημοσιογραφικών αντικειμένων, ΟΧΙ στην απώλεια θέσεων εργασίας, που προβλέπει το «σχέδιο αποδιοργάνωσης» της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας το οποίο προωθούν οι δύο Γενικοί Γραμματείς,Μ . Παπαδά και Π. Λειβαδάς. Η συμμετοχή στην απεργία των δημοσιογράφων που εργάζονται στη ΓΓΕ-ΓΓΕ ήταν 100%, δεν πραγματοποιήθηκε η καθημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο press-room και δεν εκδόθηκε κανένα δελτίο.

Είναι θλιβερό το γεγονός ότι οι δύο Γενικοί Γραμματείς επιστράτευσαν ορισμένους μονίμους υπαλλήλους για να δημιουργήσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό και να προκαλέσουν ένταση και επεισόδια με τους απεργού.Οι μεθοδεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, την ύπαρξη μηχανισμών στη ΓΓΕ-ΓΓΕ, όπως εκείνου που έχει εξειδικευτεί σε θέματα «καταγραφής και παρακολούθησης» δημοσιογράφων και πολιτικών, τον οποίο αποκάλυψε «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» της περασμένης Κυριακή.
Από σήμερα οι μηχανισμοί απέκτησαν όνομα και επώνυμο.
Ο αγώνας των δημοσιογράφων για την πραγματική ενημέρωση δικαιώνετα. Τώρα έγινε σαφές προς όλους γιατί θέλουν να διώξουν τους δημοσιογράφους και να αναθέσουν τη δουλειά τους σε φερέφωνα και υποχείρια.
Για όλα αυτά υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, που πρέπει να καταλογιστούν.
ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – 05.10.2008

4 Νοε 2008

Η Απεργία αρχίζει στις 6 το πρωι

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


4 Νοεμβρίου 2008

Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης απεργούν αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2008, ενάντια στις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας, που οδηγούν στη χειραγώγηση της ενημέρωσης.

Σε μία εποχή που στον Βαλκανικό, τον Ευρωπαϊκό αλλά και τον εν γένει διεθνή χώρο διακυβεύονται υψηλής σημασίας εθνικά συμφέροντα και η σημασία της ενημέρωσης είναι ακόμη περισσότερο καθοριστική, η πολιτική ηγεσία των ΓΓΕ-Ε επιχειρεί τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας των δημοσιογράφων και την υποκατάσταση αυτών από δημοσίους υπαλλήλους.

Με τον τρόπο αυτό η εσωτερική και εξωτερική ενημέρωση για το κρίσιμα εθνικά θέματα επιχειρείται να παραδοθεί όχι στους γνώστες του αντικειμένου, δημοσιογράφους, αλλά σε ιεραρχικά εξαρτώμενους -με ό,τι αυτό συνεπάγεται- δημοσίους υπαλλήλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι δημοσιογράφοι αποφασισμένοι, προασπίζουν το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους και τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέρες του 36 ή του 67;

Οι Επίκουροι των Γενικών ,κυκλοφορούν στην ΓΓΕ-ΓΓΕ ξημερώματα , με «κουκούλες» και θυροκολλούν σαν «δικαστικοί Επιμελητές», ανώνυμες «απειλητικές» επιστολές.
Η «συμπαγής διαπλεγμένη» Παρέα, τελεί υπό το καθεστώς πανικού.
-Οι πολιτικά υπεύθυνοι ,αγνοούν τον νέο Υπουργό και επισπεύδουν τα σεμινάρια εφαρμογής της αναδιοργάνωσης που Βαλτοπεδόθηκε.
Το πραξικόπημα για την κατάληψη εξ εφόδου της ΓΓΕ-ΓΓΕ απέτυχε.
Έρχεται και η ώρα των απαντήσεων στην Βουλή.
Η αναδιοργάνωση θα γίνει με διαφάνεια, και θα θριαμβεύσουν, η Αξιοκρατία, ή Ισοτιμία, η Ισονομία ,η Ισοπολιτεία.
Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ।

ΧΑΤΖΑΡΑΣ.

2 Νοε 2008

«Αλγοριθμική Κολοκυθιά».


Διεκδικούμε τη δουλειά μας και όχι τον μισθό.

H ανεπίσημη συμβιβαστική πρόταση προς τους δημοσιογράφους, που παρουσίασε η «Κοινοπραξία των 700.000 ευρώ», για λογαριασμό της κυρίας Παπαδά και του κ. Λειβαδά, είναι να περικοπούν μόνο 40 και όχι 80 οργανικές θέσεις δημοσιογράφων. Ο «Ταχυδακτυλουργός» Σύμβουλος , προσέθεσε χειρογράφως, τις «προσωποπαγείς θέσεις», στις 70 οργανικές που πρότεινε, και ακόμα, τις 40 οργανικές θέσεις των δημοσιογράφων που ήδη εργάζονται στην ΓΓΕ-ΓΓΕ, για να καταλήξει στον αριθμό 159.
Η «συμβιβαστική πρόταση», αποδεικνύει την «σοβαρότητα» και την «αξιοπιστία» της μελέτης της πρωτόπειρου Κοινοπραξίας , που κατέληξε στα συμπεράσματα της με την χρησιμοποίηση «αλγόριθμων».Τα golden boys, για 700 χιλιάδες ευρώ, κατεβάζουν και τα «εσώρουχα των αλγορίθμων ».
Αφού υποτίθεται ότι, επί μήνες μελέτησαν σοβαρά την κατάσταση, κατέληξαν ότι χρειάζονται 70 δημοσιογράφοι. Τώρα το κάνουν ανεπίσημα 159. Για τέτοια σοβαρότητα μιλάμε. Την ίδια αλγοριθμική σοβαρότητα επέδειξαν και για τον κλάδο ΔΕ. Αύξησαν την πρόταση τους σε 170. Πρόκειται σαφέστατα για «συμβιβαστική» , «αλγοριθμική κολοκυθιά».
Επομένως, ο συμβιβασμός που μας προτείνεται είναι, να δεχθούμε την κατάργηση του δημοσιογραφικού χαρακτήρα της ΓΓΕ-ΓΓΕ, να δεχθούμε τον περιορισμό των δημοσιογραφικών αντικειμένων, να δεχθούμε την Διεύθυνση Προπαγάνδας Εσωτερικού, να δεχθούμε το κράτος της ΠΕ-ΝΤΟΥΕ, με αντάλλαγμα την παραμονή των 40 συναδέλφων που επρόκειτο «να πάρουν πόδι». ( Οι προγραφές είχαν ήδη αρχίσει, και στο παρασκήνιο τα «εξαπτέρυγα» διακινούσαν τις διαβεβαιώσεις, του τύπου, εσύ θα μείνεις, εκείνος θα φύγει).
Η «συμβιβαστική» πρόταση δεν είναι συμβιβαστική.
Η αποφασιστική στάση του κλάδου των δημοσιογράφων, και η ενότητα που διαμορφώθηκε, τους χάλασε τα σχέδια.
Η αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική πολιτική, «μιλήστε με την Εταιρία» ναυάγησε.
Προχωράμε ενωμένοι, με αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα, τον αγώνα μας .
Διεκδικούμε τη δουλειά μας και όχι τον μισθό.
-Προτείνουμε την αύξηση των δημοσιογραφικών αντικειμένων, την ενίσχυση του δημοσιογραφικού χαρακτήρα της ΓΓΕ-ΓΓΕ, την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, και την αύξηση του αριθμού των δημοσιογράφων. Αγωνιζόμαστε, για Ελεύθερη Δημοκρατική Πληροφόρηση και Ενημέρωση, Αξιοκρατία, Ισονομία, Ισοπολιτεία. Λέμε όχι στη χειραγώγηση της Ενημέρωσης, όχι στην Φαυλοκρατία, ( παλιά και νέα), όχι στην Οικογενειοκρατία και την Παρεοκρατία, ( παλιά και νέα).
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, που ανέλαβε τώρα την εποπτεία της Γενικής Γραμματέας, θα δεχθεί την ΕΣΗΕΑ, στις 13 Νοεμβρίου για να συζητήσουν και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ΓΓΕ-ΓΓΕ.
Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική πολιτική στάση από την προηγούμενη. Θεωρούμε ότι, ο διάλογος για την αναδιοργάνωση αρχίζει από μηδενική βάση, με τη συνάντηση της ΕΣΗΕΑ με τον κ. Παυλόπουλο. Θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας γραπτά προς τον κ. υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης.
Όλοι Ενωμένοι και Δυνατοί στην απεργία της 5ης Νοεμβρίου.
Η Φαυλοκρατία, η Οικογενειοκρατία, το κράτος της κομματικής παρέας, ο φαβοριτισμός, και η αναξιοκρατία δεν θα περάσουν.
-Οι Γραμματείς , (και οι Φαρισαίοι), έχουν ημερομηνία λήξεως. Έρχονται και παρέρχονται.
-Ναι στον δημοσιογραφικό χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ναι στα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ναι στην Ελλάδα όχι στον Σόρος.
-Η Νίκη θα είναι δική μας

Σπύρος Χατζάρας31 Οκτ 2008

Και τώρα , Επικοινωνιολόγοι Εξωτερικού

Νέα δεδομένα παρουσιάστηκαν στην «αλγοριθμική» συνάντηση με τον «Επίκουρο» Σύμβουλο Αναδιοργάνωσης. « Δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι», διευκρίνισε ο κ. γενικός γραμματέας. (Η Επικοινωνιολόγος Κυρία αντιπρόεδρος ,έμεινε σιωπηλή).
«Είμαστε Σύμβουλοι Επικοινωνίας», τόνισε ο κ. γενικός. ( Όχι ο «περιηγητής» Γενικός της ΝΥ. Αυτός δεν παρέστη.)
Αφού λοιπόν δεν είναι επικοινωνιολόγοι» , το εύλογο ερώτημα είναι, τι είδους συμβουλές μπορούν να δίνουν για την «επικοινωνία»;
Διότι αφού είναι «Σύμβουλοι» , κάποιον θα πρέπει να «συμβουλεύουν» και για κάτι। Μια «συμβουλή » που θα μπορούσαν να δώσουν για παράδειγμα είναι: «Δεν βρίσκετε έναν καλό Επικοινωνιολόγο».
Το καλύτερο όμως, ήταν η διάκριση σε Επικοινωνιολόγους Εξωτερικού, και Εσωτερικού.
« Εμείς είμαστε διεθνείς Επικοινωνιολόγοι» , τόνισε ο κ. γενικός. (Τα επιδόματα εξωτερικού είναι μόνο για μας ,θα εννοούσε). Την Επικοινωνιολογία Εσωτερικού , που προσφέρει μόνο 1000 ευρώ επιπλέον , την ανέθεσε στους ΠΕ1. (Ε, να πάρουν και αυτοί κάτι).

-Η κάθε υπηρεσία έχει την τιμή της.

Σπύρος Χατζάρας
ΥΓ. Προς ορισμένα «εξαπτέρυγα» της περιόδου Πρωτόπαπα.
« Όταν οι δημοσιογράφοι λέμε ,όχι στο κομματικό κράτος, εννοούμε και το σημερινό και το προηγούμενο. Όταν λέμε επιτέλους τέλος στην Φαυλοκρατία ,και την Παρεοκρατία , εννοούμε και την τέως και την νυν. Συνεννοηθήκα
με;

Όλοι Ενωμένοι και Δυνατοί στην απεργία της 5ης Νοεμβρίου.

Η Nίκη θα είναι δική μας,
Συνάδελφοι,


Προχωράμε ενωμένοι, με αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα, τον αγώνα μας , για Ελεύθερη Δημοκρατική Πληροφόρηση και Ενημέρωση, Αξιοκρατία, Ισονομία, Ισοπολιτεία, για να διατηρήσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τον δημοσιογραφικό της χαρακτήρα και για να διασωθούν οι θέσεις εργασίας των δημοσιογράφων .
Όλοι Ενωμένοι και Δυνατοί στην απεργία της 5ης Νοεμβρίου.
Η Φαυλοκρατία, η Οικογενειοκρατία, το κράτος της κομματικής παρέας, ο φαβοριτισμός, και η αναξιοκρατία δεν θα περάσουν.
Η συνέλευση του Απριλίου ζήτησε διάλογο, για την αναδιοργάνωση, με την πολιτική ηγεσία και όχι με την Εταιρία. ( κοινοπραξία).
Επιτέλους, ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, που ανέλαβε τώρα την εποπτεία της Γενικής Γραμματέας, θα δεχθεί την ΕΣΗΕΑ, στις 13 Νοεμβρίου για να συζητήσουν και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ΓΓΕ-ΓΓΕ.
Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική πολιτική στάση από την προηγούμενη, που μας έλεγε, να διαπραγματευτούμε με την εταιρία για να κάνει η «πολιτική ηγεσία» τον «διαιτητή».
Εμείς θεωρούμε ότι, με τη συνάντηση της ΕΣΗΕΑ με τον κ. Παυλόπουλο, αρχίζει ο διάλογος για την αναδιοργάνωση από μηδενική βάση. Θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας γραπτά προς τον κ. υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης.
Πιστεύαμε ότι οι δύο Γενικοί Γραμματείς θα είχαν την ευαισθησία να αναστείλουν την « αναδιοργάνωση» μέχρι να ενημερωθεί ο νέος υπουργός. Αντίθετα οργάνωσαν χθες, παρουσίαση της «νέας πρότασης» της Εταιρίας. Ως εκπρόσωπος του δημοσιογράφων, αποχώρησα, λέγοντας ότι συζητάμε μόνο με την πολιτική ηγεσία και όχι με την Κοινοπραξία.
Η ταύτιση των δύο Γενικών Γραμματέων με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μιας «συμπαγούς μεταρρυθμιστικής ομάδας», από την ΕΝΑΤ, έχει δημιουργήσει ένα οξύτατο κλίμα στη Γενική Γραμματεία, που οδηγεί σε αδιέξοδο. Το κλίμα της ασυδοσίας επέτρεψε να μετατραπούν σε κάτεργο τα Γραφεία Τύπου εξωτερικού για τους δημοσιογράφους, και ο προϊστάμενος του γραφείου τύπου της Ουάσιγκτον, να αποκαλεί εγγράφως και ενυπογράφως, φασιστοειδές τον βουλευτή Πειραιά Γιάννη Διαμαντίδη.
Για όλα αυτά υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αναληφθούν.
-Οι Γραμματείς , (και οι Φαρισαίοι), έχουν ημερομηνία λήξεως. Έρχονται και παρέρχονται.
-Όχι στο κομματικό κράτος, Όχι στο υπουργείο Προπαγάνδας. Όχι στη χειραγώγηση της ενημέρωσης.
-Ναι στον δημοσιογραφικό χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ναι στα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ναι στην Ελλάδα όχι στον Σόρος.
-Η μεταρρύθμιση τους ΒΑΛΤΟΠΕΔΟΘΗΚΕ.
Η Νίκη θα είναι δική μας.

Σπύρος Χατζάρας

29 Οκτ 2008

24ωρη απεργία στις 5 Νοεμβρίου 2008 στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (απόσπασμα)Την κήρυξη 24ωρης απεργίας ...στις 5 Νοεμβρίου 2008 στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, (του πρώην Υπουργείου Τύπου), αποφάσισε σήμερα το Δ।Σ। της ΕΣΗΕΑ, λόγω της απόφασης της πολιτικής ηγεσίας τους να καταργηθούν περισσότερες από 70 οργανικές θέσεις συντακτών και να ανατεθεί ο χειρισμός ευαίσθητων εθνικών θεμάτων σε δημοσίους υπαλλήλους।Η ενέργεια αυτή της ηγεσίας του συγκεκριμένου φορέα δίνει έτσι συγκεκριμένες κατευθύνσεις εσωτερικής και εξωτερικής πληροφόρησης (για πολιτικά, εθνικά θέματα, κ।λπ।) επιδιώκοντας και με τον τρόπο αυτό, χειραγώγηση της ενημέρωσης, όπως οι εργαζόμενοι και όλοι οι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν............

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΔΕ ΚΕΛΕΥΕΙ Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Ο «μέγας επικοινωνιολόγος», έστειλε επιτέλους από την Ουάσιγκτον …Διάγγελμα, προς το λαό του, για να στηρίξει την Ιουλία Ελματζόγλου , τον Στυλο-βάτη σύζυγό, τον κ. Γενικό, και τα παιδιά της «παρέας» , που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Το «κρυφό» μήνυμα του Ηγέτη, ήταν σαφές: «Μαλάκες, εγώ και η Μάγδα περνούμε καλά. Κοιτάξτε να μας στηρίξετε και κάποτε θα πάρετε και εσείς 15.000 ευρώ το μήνα. Μη φοβάστε τούς φασίστες που ζητάνε, Δημοκρατία , Αξιοκρατία, Ισονομία, Ισοπολιτεία, Ελεύθερη Δημοκρατική Πληροφόρηση και Ενημέρωση» .
Φασίστα έλεγε το 1981 και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Με οικογενειακές απολαβές 200.00 ευρώ τον χρόνο , θα έπρεπε να τα καταφέρει καλύτερα.
Ξέχασε όμως να ενημερώσει τον λαό του, πόσους τόνους λάδι πούλησε, και πόσους τόνους λάδι έφαγε.

ΧΑΤΖΑΡΑΣ.

ΥΓ1."Οσοι δεν γουστάρουν τον Σόρος είναι ρατσιστές,αντισημιτιστές",κλπ, κλπ । Καλά για καινούργιο μας το λέει; Μας τά ειπαν και άλλοι! Το ανέκδοτο ειναι παλιό πια και δεν γελάει κανείς . Αυτός διάλεξε Σόρος ! Οι άλλοι;
ΥΓ2 Ποιός έδωσε το δικαίωμα στον Δημόσιο Υπάλληλο κ . Καπετανγιάννη να αποκαλεί εγγράφως, "φασιστοειδές",τον Βουλευτή Πειραιά κ. Γιάννη Διαμαντίδη; Θα τον ελέγξει κάποιος πειθαρχικά; Μήπως όμως, έχει το ακαταλόγηστο;

27 Οκτ 2008

ΟΧΙ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ!

................Αλλο Παπαδάκης και άλλο Παπαδά

Ο αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Δημήτρης Τσαλαπάτης, στον οποίο δεν επέτρεψαν να μιλήσει στη σημερινή εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης-Επικοινωνίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Σήμερα, που η πατρίδα μας γιορτάζει το ΟΧΙ, η μνήμη στέκεται προσοχή. Η πατρίδα και όλοι μας επαναλαμβάνουμε το ΟΧΙ σε οποιαδήποτε επιβουλή και επιβολή.

Ένας από τους πρώτους νεκρούς του μετώπου, το ’40, ήταν ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαδάκης, που έπεσε για την πατρίδα, τη Δημοκρατία, υπερασπιζόμενος και το δικαίωμα της ενημέρωσης.

Σήμερα οι δημοσιογράφοι λέμε ΟΧΙ, όπως πάντα, και στη χειραγώγηση της ενημέρωσης και απαντάμε ΟΧΙ σε οποιονδήποτε συλλογικό ή ατομικό προσδιορισμό που θέλουν κάποιοι να επιβάλουν, για να πάψουμε να έχουμε Εθνικά Θέματα.

Οι δημοσιογράφοι, που βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με τη διαπλοκή αλλά και με τη βιομηχανία των αγωγών, αγωνιζόμαστε να διατηρηθεί στο ακέραιο το δικαίωμα της άρνησης απέναντι σε κάθε μορφής εξουσία και καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα φίμωσης, όπως η σημερινή στην εκδήλωση για το ΟΧΙ στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.»

ΥΓ. Ο δημοσιογράφος ανθ/γός Κώστας Παπαδάκης έπεσε μαχόμενος στις 4 Νοεμβρίου 1940 στο Νεστόριο Καστοριάς, στους πρόποδες του Γράμμου.

Συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού.

Προς: Δ/ση Υπηρεσιών Εξωτερικού 27 Οκτωβρίου 2008
κ. Λ.Πανούση
Κοιν: -κ. Υπουργό Εσωτερικών.
-κ.Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης
- ΕΣΗΕΑ
-ΕΝΑΤ

Θέμα: Συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού.

Στα λίγα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού , στα οποία έχουν τοποθετηθεί δημοσιογράφοι, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, της παραβίασης, με εντολές, αλλά και με την εν γένει συμπεριφορά των Προϊσταμένων , βασικών, εργασιακών, συντακτικών αλλά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Δημοσιογράφων.

Σας θυμίζω, ότι έχετε καθήκον να φροντίζετε για την εφαρμογή των νομίμων, σε ότι αφορά τη λειτουργία των Γραφείων Τύπου. Η παράλειψη σας, να εξασφαλίσετε τις νόμιμες συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους , συνιστά πειθαρχικό αλλά και ποινικό αδίκημα.

Η συστηματική, εκδήλωση τέτοιων φαινομένων , σε περισσότερα από ένα Γραφεία, προκαλεί σκέψεις, για την ύπαρξη σχεδίου, και συνωμοσίας, ώστε να υποχρεωθούν οι δημοσιογράφοι να ζητήσουν μόνοι τους, την επιστροφή τους στο Κέντρο.

Αντιλαμβάνεσθε, ότι η ανοχή που επιδεικνύετε, καθώς δεν έχει αποσταλεί ούτε ένα σχετικό δικό σας έγγραφο, προς τους Προϊσταμένους, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Οφείλετε να επιβάλλετε την νομιμότητα, και να πληροφορήσετε τους «νέους» Προϊσταμένους, ότι η Ελλάδα από το 1974 είναι Δημοκρατία, ότι οι πολίτες της είναι ίσοι και έχουν δικαιώματα που προστατεύονται.

Οι δημοσιογράφοι στην ΓΓΕ-ΓΓΕ, και η ΕΣΗΕΑ, είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας, και να αναζητήσουμε τις τυχόν υπάρχουσες, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.


Ο Εκπρόσωπος στο Μεικτό, των μελών της ΕΣΗΕΑ που εργάζονται στην ΓΓΕ-ΓΓΕ

Σπύρος ΧατζάραςΥΓ. Παρακαλώ , να διαβιβασθεί υπηρεσιακά η επιστολή μου στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, όπου υπηρετούν δημοσιογράφοι, και να αναρτηθεί.

26 Οκτ 2008

Η ΕΝΑΤ πρέπει να διαλέξει- Είτε με την Ελλάδα είτε με τον Σόρος.
-Είναι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας;
-Η επιλογή είναι δική τους.

Ο Γεν.Γραμματέας Ενημέρωσης θεωρεί το Μακεδονικό "μιζέρια";

http://taxalia.blogspot.com/2008/10/blog-post_270.html
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008
Ο Γεν.Γραμμ.Ενημέρωσης θεωρεί την προώθηση του ελαιολάδου σημαντικότερο θέμα από την ονομασία. Δεν υπάρχει κάποιος από την Μακεδονία να του εξηγήσει…….Σε περίοδο που η σκοπιανή κυβέρνηση ακολουθεί άκρως επικοινωνιακή επιθετική στρατηγική στα ΜΜΕ στο εξωτερικό. Θα κληθούν οι προϊστάμενοι των Γραφείων Τύπου στο εξωτερικό, και θα έχουν συνάντηση με τον Γεν.Γραμ. Π.Λειβαδά για να ενημερωθούν για την επικοινωνιακή στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν στο εξωτερικό. Από την ανάληψη της αρμοδιότητας των Γραφείων Τύπου, από τον Πάνο Λειβαδά, άλλαξαν και οι προτεραιότητες των Γραφείων. Τα Εθνικά θέματα και η δραστηριότητα των Γραφείων μπήκαν σε δεύτερη μοίρα και δόθηκε περισσότερη έμφαση στην κινητικότητα του Γεν.Γραμματέα σε προορισμούς όπως Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Πεκίνο και Ντουμπάη.
Παραμερίστηκε η αντιμετώπιση της σκοπιανής προπαγάνδας και ζητήθηκε ο βοηθητικός ρόλος των Γραφείων στην προβολή της εληάς και ελαιολάδου και την προβολή του Ρουβά και της Παπαρίζου.


Είναι γνωστό ότι τα Γραφεία Τύπου στο παρελθόν ήταν η αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση κάθε εχθρικής προπαγάνδας στο εξωτερικό.
Δυστυχώς τα Εθνικά θέματα δεν είναι μέσα στους στόχους της επικοινωνιακής πολιτικής που χαράσσει ο Π.Λειβαδάς. Σε προηγούμενη συνάντηση προϊσταμένων είχε πει, το εξής ανεκδιήγητο, ενώ αναφέρετο στην προώθηση προϊόντων, χαρακτήρισε την συζήτηση για το θέμα της Ονομασίας "μιζέρια".
Καλά θα ήταν να βρεθεί κάποιος βουλευτής από την Βόρειο Ελλάδα, να εξηγήσει στον αμερικανοτραφή Λειβαδά, τι σημαίνει για τους Μακεδόνες το θέμα της ονομασίας.
Δ.Πολίτης


Επομένως:
"Είναι γνωστός ο ένοχος, γνωστή και η αιτία... " που λέει ο Ποιητής , και η "5η Φάλαγγα" , έχει και "δόντι" και "μαέστρο";
ΥΓ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ .(Με απόφαση του πρωθυπουργού το έτος 2006 ανακηρύσσεται έτος ελιάς και ελαιολάδου, ενώ πλήθος δράσεων θα βοηθήσουν στη στήριξη και την ανάδειξη του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης εξήγγειλε χθες πρόγραμμα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση και προβολή του ελληνικού ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού).
Επομένως:Το λάδι,"έχει ακόμα λάδι".Για τη Μακεδονία, "φάε λάδι και..."

ΟΧΙ. (1940-2008)

1940 ΟΧΙ στον Φασισμό και τον Μουσολίνι.
2008 ΟΧΙ στους Σόρος και τη Χούντα της Πέ-ντούε..

Ο Ρουσόπουλος και ο Λειβαδάς διέλυσαν τα Γραφεία Τύπου εξωτερικού τοποθετώντας άπειρους και εγκάθετους...


Κακός χαμός στη Γενική Γραμματεία Τύπου!
στην φωτογραφία ο θρίαμβος Λειβαδά στο Λονδίνο

Του Αργύρη Κλάδη
( Γράφτηκε στις 11.4.2007)
Αγαπητό press-gr. blogspot.
Αποφάσισα να σου γράψω γιατί βλέπω ότι δεν μασάς μπροστά σε καμιά εξουσία και σε κανέναν διαπλεκόμενο.Βλέπω ότι συχνά -πυκνά αναφέρεσαι στα σκάνδαλα της ΕΡΤ και στις ακριβοπληρωμένες φραπελιές που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.Φοβάμαι όμως ότι για το έτερο μεγάλο σκάνδαλο που συντελείται με τις ευλογίες του Υπουργού Επικρατείας στη Γενική Γραμματεία Τύπου κανένας δεν μιλάει.
Κι όμως πρόκειται για μία υπηρεσία αιχμής που έχει σκοπό να προβάλλει την εικόνα της χώρας διεθνώς μέσω των Γραφείων Τύπου στο εξωτερικό.

Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κ. Ρουσόπουλος και ο Γενικός του Γραμματέας κ. Πάνος Λειβαδάς έχουν κατορθώσει τα τελευταία τρία χρόνια να διαλύσουν ολοσχερώς την Υπηρεσία και να απαξιώσουν τους ανθρώπους της. Άνθρωποι που δούλεψαν επί δεκαετίες για να υπερασπιστούν τα εθνικά θέματα της χώρας μας ( Κυπριακό, Σκοπιανό, Ε/Τ σχέσεις) έχουν ανακληθεί στο κέντρο άρον άρον και τη θέση τους έχουν πάρει κομματικοί ημέτεροι, φίλοι, ξαδέρφια και συγγενείς των προαναφερθέντων χωρίς στοιχειώδη εμπειρία και ούτε καν τη γλώσσα της χώρας όπου υπηρετούν (με 6.000 ευρώ το μήνα παρακαλώ).
Άνθρωποι με εμπειρία 30 και 35 ετών δεν κρίθηκαν ικανοί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πάρουν προαγωγή και μένουν στάσιμοι στον υποτιμητικό και εξευτελιστικό βαθμό του Γραμματέα ενώ ταυτόχρονα προάγονται σε Συμβούλους παιδιά μετά βίας 30 χρονών με 1 και 2 χρόνια υπηρεσίας.
Αυτά τα αμούστακα και απαίδευτα παιδιά δεν είναι σε θέση να βγουν και να υπερασπιστούν στοιχειωδώς τις θέσεις της χώρας μας στα διεθνή ΜΜΕ.Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε περίτρανα με το "επικοινωνιακό ναυάγιο" της χώρας μας στη Σαντορίνη.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΧΑΤΖΑΡΑ. Αφού έχουν «το Ταλέντο και το Χάρισμα» Τα παιδιά της Ιουλίας και του κ.Γενικου να διαχειρίζονται τη Δημόσια Διπλωματία της Ελλάδας, και να «διαχειρίζονται τις κρίσεις», μπορούν να μας πουν από πότε, και με ποιο έγγραφο, εκτίμησαν την κρίση στους Λόφους της Φλώρινας, και ποιες προτάσεις έκαναν για την διαχείριση της κρίσης; Εμείς οι δημοσιογράφοι τα γράψαμε στις εφημερίδες και τα είπαμε στα κανάλια. Γιατί στις ΓΓΕ-ΓΓΕ δεν μας θεωρούν αρμόδιους.Να μη μας πουν όμως, τι θα πουν αύριο, αφού διάβασαν τους δημοσιογράφους. Να μας πουν τι έγραψαν χθες).

Είδατε να βγουν στα διεθνή ΜΜΕ οι απόψεις και οι δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών; Διαβάσατε καμία δήλωση Προϊσταμένου Γραφείου Τύπου. Εκτός αν πήραν οδηγίες από τον πολιτικό τους Προϊστάμενο, που είναι γνωστό ότι αποφεύγει τα δύσκολα, να ποιήσουν κι αυτοί τη νήσσα.Γράψτε κάτι σας παρακαλώ μπας και συγκινηθεί ο βαρύς κ. Αντιπρόεδρος (η γλώσσα των ΜΜΕ είναι η μόνη που καταλαβαίνει).Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
2.
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 31-Αυγούστου 2008

"Στον μακροχρόνιο « πόλεμο» ανάμεσα στο υπουργείο Εξωτερικών και στη Γραμματεία Τύπου, με αιχμή τα γραφεία τύπου Εξωτερικού, προστέθηκε τον τελευταίο μήνα ένα νέο θερμό επεισόδιο.
Αφορμή, η ίδρυση Γραφείου Τύπου στο Ντουμπάι με πρωτοβουλία του γραμματέα Π. Λειβαδά παρά το ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, καθώς η Ελλάδα δεν διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στο Εμιράτο.
Η ένταση υπέβοσκε από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι στο νόμο για το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, τον Μάρτιο του 2006, προστέθηκε μία τροπολογία η οποία περιλαμβάνει και το Ντουμπάι (χωρίς προφανώς οι υπογράφοντες υπουργοί να το αντιληφθούν) στις περιοχές όπου θα μπορεί να λειτουργεί «Γραφείο Τύπου Β' τάξης».
Η έκρηξη, όμως, εκδηλώθηκε μόλις προ εβδομάδων όταν δύο υπάλληλοι της Γραμματείας, που υπηρετούσαν στο Δουβλίνο, πήραν μετάθεση για το περιζήτητο Εμιράτο.
Οι προετοιμασίες πήγαιναν «ρολόι», η κυρία έκλεισε σχολείο για το παιδί, ο άνδρας της παρέας δέχθηκε από πρώτος τη τάξει που ήταν στο Δουβλίνο να υποβιβαστεί σε δεύτερο, αλλά... λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Εν προκειμένω το υπουργείο Εξωτερικών: Οταν πήγαν να παραλάβουν το διπλωματικό διαβατήριο, τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να τους διαπιστεύσουν. Σημείωσαν ότι ακόμα και το Εμπορικό Τμήμα που υπάρχει στο Ντουμπάι ενσωματώθηκε στο ΥΠΕΞ και λειτουργεί με ένα ιδιαίτερο καθεστώς, ενώ τους επισήμαναν ότι έπρεπε να προηγηθεί συνεννόηση με το υπουργείο. Αν, δηλαδή, το πόστο κρίνεται σημαντικό, πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί Προξενείο της χώρας μας.
«Αστραψε και βρόντηξε» από την Τήνο όπου έκανε τις διακοπές του μόλις ενημερώθηκε ο γενικός γραμματέας, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, ύστερα από εντολή και του αρμόδιου υφυπουργού Γ. Βαληνάκη, προέβαλαν τον βασικό νόμο Οργάνωσης και Λειτουργίας των Γραφείων Τύπου που προβλέπει: «Τα Γραφεία Τύπου είναι υπηρεσίες εξωτερικού του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, λειτουργούν σε έδρες των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών και ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε άμεση συνεργασία με αυτές».
Η υπόθεση, πάντως, έχει συνέχεια: Οι δύο υπάλληλοι που αποσπάστηκαν από το Δουβλίνο και είναι τώρα ξεκρέμαστοι, καθώς στη θέση τους διορίστηκαν άλλοι, ζητούν να επιστρέψουν στο παλιό τους πόστο.
Η χρόνια αντιπαράθεση ΥΠΕΞ και Π. Λειβαδά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση των Γραφείων Τύπου εξωτερικού.
Η Ντόρα Μπακογιάννη τους σνομπάρει και έχει δημιουργήσει δικό της σύστημα ενημέρωσης, οι δε πρέσβεις, στην πλειονότητά τους, αντιδρούν βάζοντάς τους στο «ψυγείο» σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς τον Π. Λειβαδά, επειδή στέλνει σε σημαντικά πόστα άτομα χωρίς τα απαραίτητα προσόντα.
Ασήμαντο γεγονός, δεν λέω. Χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα, αν αληθεύει! Ασχολούμενος με θέματα εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαπέντε χρόνια γνωρίζω πολύ καλά όπως και οι λοιποί παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ότι η εξωτερική μας πολιτική πάσχει. Όχι τόσο από περιεχόμενο αλλά από πρόσωπα και στόχευση!
Αυτό βέβαια, οφείλεται στο γεγονός ότι η θητεία στο Υπουργείο των Εξωτερικών (απ' όποια θέση) θεωρείται πολύ glamour υπόθεση με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα free ταξιδάκια στο εξωτερικό... και άλλα πολλά... με αποτέλεσμα, άσχετοι και σχετικοί να... συνοστίζονται στους διαδρόμους του.
Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε για ποιό λόγο η εξωτερική μας πολιτική πάει κατά διαόλου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι συνήθως "χάνουμε", παρά "κερδίζουμε" ... και όταν κερδίζουμε, αυτό συμβαίνει έπειτα από πολύ κόπο ή επειδή κάποιος είχε συνείδηση του τι έπρεπε να κάνει!"
3.
Βίος και Πολιτεία του Ελληνικού Γραφείου Τύπου , Νέας Υόρκης http://www.kalami.net-2006
H απραξία των ''τουριστών'' μας, ζημιώνει ανεπανόρθωτα την Ελλάδα στις ΗΠΑ
Ανίκανοι ή ''μικροί'', γιά να προβάλλουν την πατρίδα μας (ειδικά) στ' αμερικάνικα ΜΜΕ, που είναι η βασική αποστολή τους. Αντί ν' απευθύνονται σε αυτά, ενδιαφέρονται να δημιουργούν ''σχέσεις'' με (ελληνικά, ''ημέτερα'') ΜΜΕ και πολιτικούς, γιά προσωπικό όφελος και ''ρουσφέτια''.

Δεν αποτέλεσε έκπληξη, γιά τους γνωρίζοντες, το γεγονός ότι, την εποχή (Σεπτέμβριος) που η υπουργός Εξωτερικών ''μετακόμισε'' -γιά δύο εβδομάδες- το υπουργείο στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας από την χώρα μας, τ' αμερικάνικα ΜΜΕ -έστω τα νεοϋορκέζικα- δεν ανάφεραν λέξη γιά την Ελλάδα, δεν δημοσίευσαν μία φωτογραφία, με την προεδρεύουσα Ντόρα. (Αν κάποιος βάλει, γιά παράδειγμα, τ' όνομα της κ. Μπακογιάννη, στην μηχανή αναζήτησης των δημοσιευμάτων της εφημερίδας Τhe New York Times, θα διαπιστώσει ότι η τελευταία αναφορά του ονόματός της έγινε στις 26 Απριλίου 2006 και σχετίζεται με την επίσκεψη Ράϊς στην Αθήνα).
Ούτε αποτέλεσε έκπληξη (Οκτώβριος) η μη αναφορά των (αμερικάνικων) ΜΜΕ στη συναυλία γιά την 61η επέτειο της ίδρυσης του διεθνούς Οργανισμού, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα ''Ωνάση''. ….
….
Περισσότερες φορές έχουν δει, τα τελευταία 15 χρόνια γιά παράδειγμα, μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας στην εκπομπή του Λάρρυ Κινγκ στο CNN, παρά 'Ελληνες πολιτικούς (γιά ''επιφανείς'' Ελληνοαμερικανούς και ''λομπίστες'', ούτε λόγος)….

………'Οταν επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη 'Ελληνες πολιτικοί, βουλευτές αν τηλεφωνήσεις σε υπάλληλο ή στον διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στο Μανχάτταν, η φρασεολογία είναι στερεότυπη: ''Είμαστε απασχολημένοι πολύ, τρέχουμε με τους βουλευτές (ή τον υπουργό/ υφυπουργό)''. Το ''τρέχουμε'', αναφέρεται στις εξυπηρετήσεις -είναι κοινό μυστικό- που ''πρέπει'' να παρέχουν στους πολιτικούς. Δηλαδή, να τους βοηθήσουν στα ψώνια τους, στις ''ανάγκες'' τους. Φανταστείτε το ''τρέξιμο'' όταν ήρθε η Ντόρα, με 15 βουλευτές και άλλους τόσους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Μικρό μόνο δείγμα του εργου "Λειβαδά", και τών παιδιών, του "Ιουλιανού συστήματος" ,που αφήνει πίσω του ο κ.Ρουσόπουλος.
ΧΑΤΖΑΡΑΣ


25 Οκτ 2008

Το ΟΧΙ 1940-2008

1940 ΟΧΙ στον Φασισμό και τον Μουσολίνι.
2008 ΟΧΙ στους Σόρος και τη Χούντα της Πέ-ντούε.

Την Δευτέρα όλοι στο Κέντρο Τύπου στις 13.00 μ.μ, να ακούσουμε τον συνάδελφο Γιάννη Τζώρτζη.

Τι γίνεται με την ΕΣΠΗΤ

Αγαπητέ συνάδελφε Πρόεδρε της ΕΣΠΗΤ κ. Πλαχούρη,

Επανέρχομαι στο ερώτημα μου, κατόπιν της επιμονής των συναδέλφων που ανησυχούν, για το αν θα συμμετάσχει η ΕΣΠΗΤ στην απεργία της 5ης Νοεμβρίου. Σας έδωσα το e-mail μου, για να μου αποστείλετε την ανακοίνωση σας, και ακόμη περιμένω.
Λοιπόν: Συναντηθήκατε με την κα Παπαδά ,στο γραφείο της στον πέμπτο όροφο; ( 21 Οκτωβρίου λίγο πριν τις 11.00 πμ. ) .
Τώρα έχουν προστεθεί και πηγές του πέμπτου ορόφου, « Περί την κ.Παπαδά» , που επιβεβαιώνουν την συνάντηση , αλλά και πιο «αρμόδιες» πηγές που έχουν πληροφορηθεί και το περιεχόμενο της συναντήσεως. Παρά το ότι ,συνδικαλιστικά ,δεν ήταν σωστό να μην ενημερώσετε την Απεργιακή Επιτροπή για την ιδιαίτερη συνάντησή σας, παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το τι συζητήσατε και κυρίως για το τι συμφωνήσατε. Τα μέλη της ΕΣΠΗΤ που μετέχουν στην «Επιτροπή Παραλαβής» θα αποχωρήσουν; Ποια είναι η θέση σας για τον «διάλογο» με τον Σύμβουλο; Θα βγάλετε ανακοίνωση για την απεργία; Η εκπρόσωπος των μελών της ΕΣΠΗΤ,γιατί εχει εξαφανιστει και δεν συνεργαζεται με τα μέλη της ΕΣΗΕΑ για τήν προετοιμασια της ΑΠΕΡΓΙΑΣ;
ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Για την 28η Οκτωβρίου

1940 ΟΧΙ στον Φασισμό και τον Μουσολίνι.

2008 ΟΧΙ στους Σόρος και τη Χούντα της Πέ-ντούε.

Την Δευτέρα όλοι στο Κέντρο Τύπου στις 13.00 μ.μ, να ακούσουμε τον συνάδελφο Γιάννη Τζώρτζη.

24 Οκτ 2008

Ο Σύλλογος Προσωπικου πρός ΕΝΑΤ

24/10/2008

Προς: Ένωση Ακολούθων Τύπου
Κοιν.: Εκπρόσωπο των Δημοσιογράφων στην Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Ένωση Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»
ΣΧΕΤ.: «Το από 22.10.2008 έγγραφο της ΕΝ.Α.Τ.»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα φάση εκτιμά ότι πρέπει να αποχωρήσει άμεσα ο Σύμβουλος Αναδιοργάνωσης από την Υπηρεσία μας και έχει καταγγείλει με την από 23.10.08 ανακοίνωσή του τους υπεύθυνους των αδιαφανών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και της αναδιοργάνωσης.
Επίσης θεωρούμε ότι η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας πρέπει να αρχίσει από μηδενική βάση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με Α.Π. 29 / 6.10.2008 έγγραφο του Συλλόγου μας όπου ρητά αναφέρεται ότι ολοκληρωμένη πρόταση για την δομή της Υπηρεσίας θα διαμορφωθεί από τα μέλη του Συλλόγου αφού λάβουμε υπόψη τις απόψεις των υπηρεσιακών παραγόντων και των Κλαδικών Συλλόγων.
Συμφωνούμε με την πρόταση για κοινή Στάση Εργασίας, με προϋπόθεση την σχετική βούληση προς αυτήν του σώματος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3/11/2008 και το ανωτέρω περιγραφόμενο πλαίσιο.
Βεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την πεποίθησή μας για την αναγκαιότητα της Συνεργασίας Όλων των Εργαζομένων στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Ενημέρωσης όπως σας είχαμε προτείνει από την πρώτη στιγμή που εμείς μάθαμε για το σχέδιο της Αναδιοργάνωσης και πιστεύοντας στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της Υπηρεσία μας, αναμένουμε τις δικές σας προτάσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Γιάννης Πάγγος .Ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Πατσέας