25 Δεκ 2008

Η Καλή Χρονιά από την αρχή φαίνεται.

Ο μαραθώνιος τελείωσε. H υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της ΣΣΕ στον δημόσιο τομέα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, και αντίγραφο κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, στις 24 Δεκεμβρίου. Η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσουν να καταβάλουν την αύξηση με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Τα χρήματα έρχονται….

καλή χρονιά

Σπύρος Χατζάρας.

18 Δεκ 2008

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ. ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ & Γ. ΓΑΤΟΣ

15 Δεκεμβρίου 2008

Προς : ΔΣ ΕΣΗΕΑ

Κοιν: Εκπροσώπους του κλάδου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Νοέμβριος 2008

Συνάδελφοι,

Σας υποβάλλουμε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα θέματα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ κατά τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του και της συμμετοχής μας στο Δ.Σ. (η οποία υπενθυμίζουμε ότι τελεί υπό την αίρεση δικών σας αποφάσεων όπως και των υπολοίπων Ενώσεων Συντακτών, καθώς έχουμε, ήδη από 13/10/08 θέσει στη διάθεσή του κλάδου τις παραιτήσεις μας).
Με βάση τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία τα οποία ζητήσαμε να μας γνωστοποιηθούν, τις εισηγήσεις στο Δ.Σ. καθώς και από την εφαρμογή του νόμου, προκύπτουν θέματα για τα οποία κρίνουμε απαραίτητη την ενημέρωσή σας. Για ορισμένα από αυτά χρειάζονται συλλογικές αποφάσεις και παρεμβάσεις ενώ για άλλα υπουργικές αποφάσεις ή και νομοθετικές ρυθμίσεις.
Αυτονόητο είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα παραμένουμε στο Δ.Σ. του Ταμείου, θα σας ενημερώνουμε τακτικά για όλα τα θέματα του κλάδου και θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε, επιπλέον, πληροφορία ή διευκρίνιση.

Θέμα 1 ον : Τα έσοδα από το αγγελιόσημο, σε συνάρτηση με τις οφειλές από τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Παρά τις όποιες παραλείψεις ή ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων του ΤΣΠΕΑΘ και των υπολοίπων Ταμείων, αν υπάρχουν, διαπιστώνεται ότι οι κλάδοι – πρώην ταμεία του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή, υποσκάπτεται, από την ασυνέπεια καταβολής του αγγελιοσήμου καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι οφειλές από το αγγελιόσημο ανέρχονταν στις 30/9/08 σε 26.209.578,95 ευρώ και οι απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών σε 10.370.046,13 ευρώ.

Η εισφοροαποφυγή και η εισφοροδιαφυγή ενδέχεται να αυξηθούν μέσα στο 2009, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα του Ταμείου, λόγω της αναμενόμενης επέκτασης (ή και της επίκλησης) της πιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, του περιορισμού της διαφημιστικής δαπάνης κ.α. Πρόσθετη απώλεια εσόδων θα προκύψει και από την τυχόν παρακράτηση (από την 1/1/2009) του 10% του συνολικού εσόδου από το αγγελιόσημο υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) που, παρά την αντίθεση όλων μας, επιβάλλει ο νέος ασφαλιστικός νόμος (άρθρο 149). Η σχετική απόφαση για παρακράτηση του 10% παραμένει προς το παρόν παγωμένη.
Με αυτά τα δεδομένα και πέρα από την προωθούμενη από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ επιβολή προστίμων στους υπόχρεους και τη διεκδίκηση της καταβολής των οφειλών, προτείνουμε:
- Να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τη βεβαίωση και την είσπραξη τόσο του αγγελιοσήμου όσο και των ασφαλιστικών εισφορών (το έχουμε ήδη ζητήσει από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ). Παράλληλα, να ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι για να εξακριβωθεί αν τα ποσά που βεβαιώνονται είναι τα πραγματικά και πόσα από αυτά αποδίδονται (τη διαδικασία βεβαίωσης των οικονομικών υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης διεκπεραιώνει, με απόφαση της προηγούμενης διοίκησης, η ιδιωτική εταιρία ΕΠΑΦΟΣ η οποία εκπαιδεύει, παράλληλα, υπαλλήλους του Ταμείου που θα αναλάβουν, στη συνέχεια, το σχετικό έργο).
- Να «παγώσει» λόγω των ειδικών συνθηκών και της αναμενόμενης κρίσης, η εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου για την παρακράτηση του 10%.
- Να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλλει την παρακράτηση ποσοστού του αγγελιοσήμουστις διαφημιστικές καταχωρήσεις στις ιστοσελίδες.
Σχετική ρύθμιση δεν έχει γίνει, παρά τις προσπάθειες της ΕΣΗΕΑ τα τελευταία χρόνια.

Θέμα 2 ον : Οι παροχές υγείας μετά την ενοποίηση (δεν αφορά τον ΕΔΟΕΑΠ αλλά τους κλάδους υγείας των ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ και ΤΑΤΤΑ).

Αν εφαρμοστεί ως έχει ο νέος νόμος, θα υπάρξει εξίσωση παροχών προς τα κάτω (το άρθρο 39 προβλέπει ότι «οι τομείς υγείας διέπονται από τα προβλεπόμενα στο κανονισμό παροχών του ΤΣΕΥΠ»).
Για το συγκεκριμένο μέτρο, ύστερα από ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ, το Δ.Σ. έστειλε επιστολή στο υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να «διορθωθεί» η σχετική διάταξη του νόμου. Επίσης το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει στην προβλεπόμενη, από το νόμο, αναθεώρηση των συμβάσεων των πιο πάνω κλάδων με ιατρούς, θεραπευτήρια, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακοποιούς κ.α.

Θέμα 3 ον : Η μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών των ενοποιημένων Ταμείων

Έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. πρόταση για τη μίσθωση γειτονικού προς το κτίριο του ΤΣΠΕΑΘ κτιρίου για τη στέγαση όλων των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που σήμερα είναι διασκορπισμένες στα κτίρια ιδιοκτησίας των άλλων κλάδων. Οριστική απόφαση για τη μίσθωση αυτή δεν έχει, ακόμη, ληφθεί ενώ έχουμε ζητήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συστέγαση των υπηρεσιών, να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και, παράλληλα, να αξιοποιηθούν τα άλλα κτίρια ώστε να μην προκύψει αύξηση δαπανών.

Θέμα 4 ο: Η αύξηση των παροχών προς τους άνεργους, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Υποστηρίζουμε τη βελτίωση - αύξηση των σχετικών επιδομάτων με δεδομένα αφενός την καλή οικονομική κατάσταση του κλάδου μας (ΤΣΠΕΑΘ) και αφετέρου τις αναλογιστικές μελέτες που έγιναν με πρωτοβουλία της προηγούμενης διοίκησης του Ταμείου (όπως διαπιστώσαμε το απελθόν Δ.Σ. παρήγγειλε τη διεξαγωγή 2 χωριστών μελετών που θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα από το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ). Για τους άλλους κλάδους, αντίστοιχες αυξήσεις θεωρούμε πως πρέπει να δοθούν εφόσον υπάρξουν ανάλογες μελέτες.
Ήδη, πάντως, εγκρίθηκε ένα πρόσθετο μηνιαίο επίδομα για τους ανέργους του ΤΣΠΕΑΘ, καθώς επίσης και έξτρα αύξηση – πέραν της εισοδηματικής πολιτικής – 50€ για τους συνταξιούχους όλων των κλάδων.

Θέμα 5 ο: Ενιαίες επιτροπές για την κρίση αναπηρίας

Με απόφαση του Δ.Σ. και σε εφαρμογή του άρθρου 39 του ασφαλιστικού νόμου προωθείται η συγκρότηση Ενιαίων Επιτροπών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) για την κρίση περιπτώσεων αναπηρίας. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο του ΤΣΠΕΑΘ, για περιπτώσεις αναπηρίας, εξετάζονταν στο ΙΚΑ στο οποίο παραμένει, προς το παρόν, η αρμοδιότητα για τη δευτεροβάθμια κρίση.
Τα μέλη του Δ.Σ. και μέλη της ΕΣΗΕΑ
Γιώργος Στεφανής Γιώργος Γάτος
ΥΓ 1 . Επειδή δεν υπάρχουν στο ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων, για τους γνωστούς λόγους, αν δεν σας δημιουργούμε πρόβλημα, καλό θα είναι να το διαβιβάσετε, με τα μέσα που διαθέτετε ή να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
ΥΓ 2 . Σας επισυνάπτουμε την επιστολή προς το Υπουργείο για την αναβάθμιση των παροχών υγείας των πρώην ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008
Τ . Κ . 11743 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-9212727
Ρ ΑΧ : 210-9241332
Πληροφορίες : εσωτ . 111
Αρ. πρωτ.: Προς: Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας Διεύθυνση Ασφάλειας, Ασθένειας και Μητρότητας
Κοιν.: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κ. Μαμωνά
Θέμα: «Εφαρμογή Καταστατικών Διατάξεων Κλάδου Υγείας Α" Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παρογών (πρώην ΤΣΕΥΠ ΑΘ.)» Σγετ.: ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αριθμ. πρωτ. 26363/31-10-08.
Στη συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με οποίο σας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με αριθμ. 3/22-10-2008, παρακαλούμε όπως αφού λάβετε υπόψη σας την παράγραφο 3 αυτού, επανεξετάσετε την εφαρμογή των Καταστατικών Διατάξεων του Κλάδου Υγείας της Δ' Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών (πρώην ΤΣΕΥΠ ΑΘ.) και εγκρίνοντας μεριμνήσετε για την αναβάθμιση των προβλεπομένων παροχών υγείας του Ενιαίου πλέον Ταμείου, στο επίπεδο των προβλεπομένων παροχών που εδικαιούντο οι ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία (ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ) και των οποίων οι παροχές αυτές υποβαθμίστηκαν από 1-10-2008.
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το σχετικό και το υπ' αριθμ. 3/22-10-2008 απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Πήχας

ΕΣΗΕΑ- ΔΟ.Δημοσιογράφων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΔΟΔ ΑΪΝΤΑΝ ΓΟΥΑΪΤ

12 Δεκεμβρίου 2008
Συνάντηση με το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ είχε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) Άϊνταν Γουάιτ και ο Νίκος Μεγγρέλης-Μέλος της Ε.Ε. της ΔΟΔ.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Συνόδου για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.
Η Παγκόσμια Σύνοδος, όπως είναι γνωστό, τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα με απόλυτη επιτυχία.
Στη συνάντηση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με τους εκπροσώπους της ΔΟΔ επισημάνθηκε ότι η ενημέρωση και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, που κλιμακώνονται επικίνδυνα, προκαλώντας κοινωνική αναταραχή.
Το εκρηκτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς, αλλά και τα τελευταία γεγονότα στη χώρα επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα της ενημέρωσης, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων στην υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι η έγκυρη ενημέρωση αποτελεί συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.
Αποτελεί πάγια θέση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι και η ΕΣΗΕΑ, ό,τι: «Δεν υπάρχει ελευθερία του Τύπου όπου υπάρχει φτώχεια, διαφθορά και φόβος».
Ο Αϊνταν Γουάιτ πρότεινε στην ΕΣΗΕΑ να συνδιοργανώσουν τον Δεκέμβριο του 2009 μαζί με την ΔΟΔ και την Ενωση Συντακτών Δανίας Παγκόσμια Διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές και τη μη εφαρμογή των συμφωνιών του Κιότο από ορισμένες χώρες.
Πρότεινε επίσης να υπάρξει ελληνική έκδοση από το Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ του βιβλίου της ΔΟΔ «Να σας πω την αλήθεια», το οποίο περιέχει ζητήματα και κανόνες που αφορούν τη δημοσιογραφική και επαγγελματική ηθική και το οποίο θα συμπληρωθεί με ειδικό κεφάλαιο από την ΕΣΗΕΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"


Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

12 Δεκεμβρίου 2008

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει οργή και αγανάκτηση για τη χθεσινή επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων εναντίον των γραφείων και των εγκαταστάσεων της ιστορικής εφημερίδας «Μακεδονία» και ζητεί μαζί με την ΕΣΗΕΜΘ και όλες τις Ενώσεις του Κλάδου οι αρμόδιες αρχές να ασκήσουν επιτέλους το καθήκον τους και να προστατεύουν τον δημοσιογραφικό κόσμο από παρόμοιες ενέργειες, που στρέφονται εναντίον της ελευθερίας του Τύπου.
Οι κάθε είδους βαρβαρότητες, που αποβλέπουν στον εκφοβισμό και στον περιορισμό του Τύπου, αλλά και η στοχοποίηση δημοσιογράφων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μένουν αναπάντητες και οι δράστες πρέπει να απομονωθούν.

Οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές που όλοι καταδικάζουμε, δεν αποτελούν έκφραση πολιτικής.

Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των πολιτών και της νέας γενιάς, που βγήκαν με απόγνωση στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν απέναντι σε μια καταιγίδα αυταρχισμού, ανεργίας και χαμένων ευκαιριών, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και συμψηφισμού εκείνων, που θέλουν να εμφανίζονται ως αντιμέτωποι της εξουσίας, χωρίς όρια και επιλέγουν τη βία για επιχείρημα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σημείωση.Η ΠΟΕΣΥ αλλά και η ΕΣΗΕΜΘ δεν έχουν κάνει ακόμα δήλωση καταδίκης της επίθεσης που στράφεται κατά της Ελευθερίας του λόγου και κατα της Ελευθεροτυπίας.




12 Δεκ 2008

Νέες Ιδέες Αναδιοργάνωσης

«Έχουμε προτείνει να τεθούν τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, υπό το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας, και όχι υπό το Υπουργείο Τύπου. Δεν είναι για μας χώρος προπαγάνδας, αλλά χώρος παιδείας και πολιτισμού. Να δούμε - και επ΄ αυτού περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις - όλη αυτή τη νέα κουλτούρα, το νέο πολιτισμό συνεργασίας μέσα από το Διαδίκτυο, που θα μπορέσει να είναι ένας βασικός άξονας, μια βασική πρακτική δημοκρατικής λειτουργίας των κυβερνήσεων, να αξιοποιήσουμε δηλαδή τη δυνατότητα της συμμετοχικής δημοκρατίας, μέσα από το Διαδίκτυο, για να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες, ως χώρες και ως πλανήτης».
Ομιλία κ.Γιώργου Α. Παπανδρέου στο συνέδριο του Global Forum of Media Development με θέμα "Ποιοτική Ενημέρωση για όλους"
10.12.2008


Απορία1: Υπουργείο Τύπου; Ποιο υπουργείο Τύπου;
Απορία 2. Η ΕΡΤ και το ΑΠΕ δεν είναι Ανώνυμες Εταιρίες ;


Σχόλιο: Πρόκειται σαφώς για γραφειοκρατική εκδοχή του «εκσυγχρονισμού».
Το εμπόδιο για την παραγωγή και εφαρμογή Πολιτικής Μέσων Ενημέρωσης, δεν είναι η έλλειψη πολιτικών αποφάσεων, και οι Γενικές Διευθύνσεις που επιλέγονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά η μορφή οργάνωσης της εποπτείας. Αυτό μας «κόβει τα πόδια». Μόλις βρεθεί η σωστή γραφειοκρατική δομή, θα επιλυθούν αυτόματα τα ζητήματα, της χειραγώγησης της ενημέρωσης, της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, της προώθησης των ημετέρων, και των άλλων προβλημάτων που προκαλεί η εσφαλμένη γραφειοκρατική δομή.

(H ΕΡΤ θα υπαχθεί στο υπουργείο Παιδείας, και θα μετατραπεί σε φροντιστήριο, για να μάθουν τα παιδιά επιτέλους την ελληνική γλώσσα !!. Η άλλη μισή , η ΕΡΤ-2, θα υπαχθεί στο υπουργείο Πολιτισμού, για να μεταδίδει πολιτιστικά προγράμματα, που τώρα, της το απαγορεύει το σημερινό καθεστώς, και η ΕΡΤ-3 θα υπαχθεί στο Μακεδονίας-Θράκης, για να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα των καταπιεσμένων μειονοτήτων; Το ΑΠΕ θα εκδίδει τα δελτία τύπου της Λυρικής. Την διεύθυνση της ΕΡΤ ,θα αναλάβει η κυρία Ρεπούση για να εποπτεύει η ίδια στην εφαρμογή του ταχύρρυθμου προγράμματος εκμάθησης της ιστορίας του συνωστισμού , που παρήγαγε το ίδρυμα «ανοιχτή κοινωνία», και της ΕΡΤ-2 συλλογικά οι Βαλιανάτος & Company). Ο πολιτισμός θα θριαμβεύσει. Και η ανοησία επίσης.
Εμείς, οι εργαζόμενοι στις γενικές γραμματείες, θα τοποθετηθούμε σε προσωποπαγείς θέσεις στα υπουργεία, όπως είχαν κανονίσει οι φιλάνθρωποι εκσυγχρονιστές για τα δημοτικά ραδιόφωνα.


Σπύρος Χατζάρας
ΥΓ. Επειδή ερωτήθημεν για τις δικές μας σκέψεις..

11 Δεκ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος εκφράζει για μια ακόμη φορά, την οργή και την αγανάκτησή του για το φόνο του 15χρονου μαθητή, καταδικάζει την κρατική βία, την τρομοκρατία, αλλά και την ανάλγητη αντικοινωνική και αντιλαϊκή πολιτική, στην οποία επιμένει η κυβέρνηση, που με πρόφαση τη διεθνή κρίση παραδίδει εργαζομένους, συνταξιούχους και τη νέα γενιά, τα δικαιώματα και τα όνειρά τους, βορά στην οικονομική ολιγαρχία και τις Τράπεζες.

Οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι επιμένουν στην αντίθεσή τους, στις νεοφιλελεύθερες επιλογές, στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στην επέλαση σε βάρος των κοινωνικών κατακτήσεων, των πόρων και των αποθεματικών των Ταμείων.

Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των πολιτών και της νέας γενιάς, που βγήκαν με απόγνωση στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν απέναντι σε μια καταιγίδα αυταρχισμού, ανεργίας και χαμένων ευκαιριών, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και συμψηφισμού, ούτε άλλοθι κάποιων, που θέλουν να εμφανίζονται ως αντιμέτωποι της εξουσίας, χωρίς όρια και θεωρούν ότι η βία μπορεί να αποτελεί επιχείρημα.

Οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές που όλοι καταδικάζουμε, δεν αποτελούν έκφραση πολιτικής. Πολύ περισσότερο δεν είναι πολιτική ο αυταρχισμός, που κυβέρνηση και δυνάμεις καταστολής, με πρόσχημα ακραίες συμπεριφορές επιχειρούν να επιβάλλουν.

Όπως δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επιτρέψουμε τις πολιτικές λιτότητας και την κρίση να την πληρώσει ο κόσμος της εργασίας, με την ίδια αποφασιστικότητα οφείλουμε να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι τα δικαιώματά μας είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να σταματήσει επιτέλους η στοχοποίηση δημοσιογράφων, που καταγγέλλουν τη βία απ’ όπου και αν προέρχεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης οφείλει για μια ακόμη φορά να επισημάνει ότι ο δημοσιογραφικός κλάδος δεν μπορεί και δεν πρέπει να εμπλέκεται σε επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια.

Στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ασχολήθηκε, κατά πλειοψηφία, προ ημερησίας διατάξεως, με τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις καταδικάζοντας την εγκληματική στάση των οργάνων καταστολής, αλλά και τους βανδαλισμούς, που μετέτρεψαν την Αθήνα και άλλες πόλεις σε πεδία λεηλασίας.

Αναφορικά με καταγγελίες και επισημάνσεις για τον τρόπο μετάδοσης γεγονότων, από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τονίστηκε η υποχρέωση όλων για τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.Υπογραμμίσθηκε και πάλι ότι επιτέλους πρέπει, με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις, ο δημοσιογραφικός κόσμος να αντιληφθεί τη δύναμή του και να αρχίσει μια συστηματική αντεπίθεση για βελτίωση της ενημέρωσης, ταυτόχρονα με την εφαρμογή των ΣΣΕ και του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Ηθικής.

Αυτό όμως δεν το διασφαλίζουν ούτε τρομονόμοι ούτε άλλες αυταρχικές διατάξεις, που στην ουσία περιορίζουν ατομικά δικαιώματα και την προσωπική ελευθερία, κρατώντας σε μόνιμη ομηρία την ελευθερία της έκφρασης.Ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαριστεί επιτέλους το θολό ιδιοκτησιακό τοπίο των ΜΜΕ και να αντιμετωπιστεί αυστηρά η άναρχη λειτουργία τους, επειδή είναι πλέον απροκάλυπτη η παρέμβαση κέντρων εξουσίας και δικτύων ενημέρωσης στη χειραγώγηση φορέων της Πολιτικής, των Πολιτών και στην πλήρη υποταγή της Ενημέρωσης, με στόχο το μοίρασμα του πλούτου και τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων.

Απαιτείται να υπάρξει και στα ΜΜΕ κατοχύρωση των θέσεων εργασίας με πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ, αλλά και διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, με προάσπιση του δικαιώματος άρνησης του δημοσιογράφου, να γράψει ή να πει αυτά που του υπαγορεύουν για να εξυπηρετηθεί η εξουσία και η διαπλοκή. Οποιαδήποτε απόλυση ή βλαπτική μεταβολή για παρόμοια άρνηση θα βρίσκει σύσσωμο τον δημοσιογραφικό κλάδο αλληλέγγυο και με τους συναδέλφους (συντάκτες ή φωτοειδησεογράφους εφημερίδων), που είναι υπό διωγμόν.

Στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε ακόμη:- Τη συγκρότηση Επιτροπών (από μέλη του Δ.Σ. και του Μικτού Συμβουλίου) για τον έλεγχο σε όλα τα ΜΜΕ των συνθηκών εργασίας, εφαρμογής των ΣΣΕ και διερεύνηση των καταγγελιών για αυθαιρεσίες των διευθυντικών δικαιωμάτων σε βάρος των συντακτικών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. - Την κήρυξη 48ωρης απεργίας στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» (από αύριο Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου στις 8 π.μ. έως το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου στις 8 π.μ.) λόγω της συνεχιζόμενης εργοδοτικής αυθαιρεσίας που επιμένει στη μη καταβολή των δεδουλευμένων των συναδέλφων.- Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκκαθάριση του Μητρώου της Ενωσης, που είναι ήδη σε εξέλιξη.- Την τελική έγκριση για τη νέα διετή ΣΣΕ με τις αυξήσεις μισθών των εργαζομένων στα ιδιωτικά και δημοτικά ραδιόφωνα σε αναλογία με τις αντίστοιχες ΣΣΕ στις ιδιωτικές τηλεοράσεις.- Σήμερα οι δημοσιογράφοι πήραν μέρος με 2ωρη στάση εργασίας (από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ.) στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.- Απεργιακές κινητοποιήσεις με ανοικτή ημερομηνία, ώστε να προσδιοριστούν χρονικά σε συνεργασία με όλες τις Ενώσεις Συντακτών και όλους τους εργαζόμενους στην ενημέρωση, έχει ήδη αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα τον Κλάδο, επειδή εκτός των άλλων είναι ανοικτό και το μεγάλο ζήτημα της δήμευσης των αποθεματικών και των πόρων των Ταμείων μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10 Δεκ 2008

ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

8 Δεκεμβρίου 2008



Ο δημοσιογραφικός κόσμος εκφράζει την οδύνη και τον αποτροπιασμό του για το φόνο του άτυχου 15χρονου μαθητή, από σφαίρα ειδικού φρουρού, καταδικάζει το τραγικό γεγονός και απαιτεί την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την άμεση απόδοση όλων των ευθυνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ οφείλει να επισημάνει ότι η εγκληματική στάση των οργάνων καταστολής, που προκάλεσε τα δραματικά γεγονότα στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις της χώρας, μόνο την υπόθεση της Δημοκρατίας και τους θεσμούς δεν υπηρετούν.

Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς σε καμία περίπτωση όμως, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή συμψηφισμού.

Οφείλουμε όλοι σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, με την υπεύθυνη στάση μας, να περιφρουρήσουμε τις δημοκρατικές αρχές, τις ανθρώπινες αξίες και ειδικά οι δημοσιογράφοι το δικαίωμα στην έγκυρη ενημέρωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3 Δεκ 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΙΔΑΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ

3 Δεκεμβρίου 2008
H Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-44 και το Τοπικό Συμβούλιο Μελίας του Δήμου Πλατυκάμπου θα τιμήσουν, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη του μάρτυρα της ελληνικής δημοσιογραφίας Κώστα Βιδάλη, την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο χωριό Μελία Λαρίσης.
Η εκδήλωση αυτή, που θεσμοθετήθηκε από τον αείμνηστο Νίκο Καραντηνό το 1993, δεν είναι μια απλή επετειακή αναφορά, είναι ένα μήνυμα αγώνα και θύμηση υψίστου χρέους για τον δημοσιογράφο του σήμερα.
Με την ευκαιρία της τιμητικής εκδήλωσης η ΕΣΗΕΑ θα βραβεύσει αριστεύσαντες μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μελίας και ο νέος Πρόεδρος του Π.Σ.Δ.Α.Ε.Α. 1941-44, Κώστας Νίτσος θα αναφερθεί στο έργο, τη δράση και τη μαρτυρία του Κώστα Βιδάλη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΗΕΑ: ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ

3 Δεκεμβρίου 2008
Απεργιακές κινητοποιήσεις με ανοικτή ημερομηνία, ώστε να προσδιοριστούν χρονικά σε συνεργασία με όλες τις Ενώσεις Συντακτών και όλους τους εργαζόμενους στην ενημέρωση, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα τον Κλάδο.
Ταυτόχρονα, καλούνται οι δημοσιογράφοι να συμμετάσχουν με 2ωρη στάση εργασίας (από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι) στην απεργιακή κινητοποίηση, που έχουν αποφασίσει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ μαζί με όλα τα εργατικά συνδικάτα, την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008.
Τα οξυμμένα προβλήματα στην αγορά εργασίας, η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων και η καταιγίδα της ανεργίας και της ακρίβειας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ίδια απάντηση από όλους τους εργαζόμενους.
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε τις πολιτικές επιλογές λιτότητας και την κρίση να την πληρώσει ο κόσμος της εργασίας.
Οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, επιμένουν στην αντίθεσή τους στις νεοφιλελεύθερες επιλογές και στην κυβερνητική επέλαση σε βάρος των κοινωνικών κατακτήσεων, των πόρων και των αποθεματικών των Ταμείων.
Επίσης, δηλώνουν αποφασισμένοι να προασπίσουν το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης απέναντι στις επιδιώξεις επιχειρηματικών ομίλων - κέντρων εξουσίας-διαπλοκής και δικτύων ενημέρωσης, που, προκλητικά, επιδίδονται, με όρους εμπορευματοποίησης, σε χειραγώγηση της ενημέρωσης με στόχο το μοίρασμα του πλούτου και τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 Δεκ 2008

Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τους «Διευθυντές της ΠΟΕΣΥ».

Η προσφυγή των 13 μελών της ΕΣΗΕΑ, που είχαν εκλεγεί ως σύνεδροι (τακτικοί-αναπληρωματικοί) στο Ε' Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ,με την «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων»,κατά της συμετοχής των Διευθυντών (Μουλόπουλος,Μπαλής,Φίλης) στο Συνέδριο θα συζητηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Την αγωγή υπογράφουν οι κυρίες Μαρία Γκίκα, Αννα Δανιά, Σμαράγδα Μιχαλιτσιάνου, Φοίβη Σκιάνη-Αμελίδη και οι κκ. Στάθης Καγιαλές, Δημήτρης Κοχλατζής, Περικλής Λουκόπουλος, Κώστας Μπετινάκης, Κώστας Ντελέζος, Μιχάλης Στάμου, Δημήτρης Τσαλαπάτης, Σπύρος Χατζάρας και Ξενοφών Χήτας.

Με τον Αγιο Βασίλη οι Αυξήσεις.(Δέν είναι πλάκα!)

Επιτέλους ,καλά νέα για τις αυξήσεις.
Υπέγραψε ο κ.Αλογοσκούφης ,(χάρις και στήν προσπάθεια του συνάδελφου Νικολόπουλου),το μεσημέρι της Δευτέρας (01/12/08), οπότε τώρα, η υπουργική απόφαση, "τρέχει" ,από (υπουργικού) "γραφείου εις γραφείον" ,για να συγκεντρωθούν οι συναρμόδιες υπογραφές. Γύρω στα Χριστούγεννα ,πρώτα (ο Θεός) και ο Λεωνίδας,θα πάρουμε ΦΕΚ,οπότε ,"το χρήμα",στην τσέπη μας,(+ 6.5% Χ14),αναδρομικά τον Ιανουάριο,και από 1ης Ιανουαρίου + 13% και κάτι.
ΧΑΤΖΑΡΑΣ.

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό.

Εκλογες 29ης Νοεμβρίου, για την ανάδειξη 2 αιρετών εκπροσώπων, των "Αορίστου Χρόνου", στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, της ΓΓΕ-ΓΓΕ.
Εγγεγραμένοι 182.Ψήφισαν 106.Ακυρα 3.Εγγυρα 103.
Έλαβον:Συνδυασμός "Ενότητα" 87 ψήφους.Συνδυασμός "Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων της ΓΓΕ-ΓΓΕ" 16 ψήφους.
Εκλέγονται.Ευριδίκη Γεωργακάκη-Πρωτοπαπα με 55 ψήφους, και Στάμου Μιχάλης με 39.Αναπληρωματικά μέλη.Μιχαλογιάννη Ελένη με 23 ψήφους και Μπάλιος Σεθέλος με 13.